JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)com504
ผู้เข้าชม 362 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อัพเดทล่าสุด 30 ก.ย. 2564
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)com504
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
 - เพื่อดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อระบุความต้องการของตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์
 - วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท 
 - วางแผนการจัดการกลยุทธ์การโฆษณาประสัมพันธ์และวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 - จัดทำแผนการตลาดประจำปีร่วมกับฝ่ายขาย
 - ประเมินข้อมูลคู่แข่ง/เงื่อนไขลูกค้า/วิจัยตลาด และแนวโน้มของตลาด
 - การวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมจาก CRM เพื่อนำมาทำแผนส่งเสริมการขาย
 - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - กำหนดราคา โปรโมโมชั่น และการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
 - วางแผนจัดระบบและขั้นตอน เพื่อให้บุคลากรโดยทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ  เข้าใจตรงกัน
 - สามารถสื่อสารรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์จากผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย
 -  มีคามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
 - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 - มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  30,000 บาทขึ้นไป บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 30 ถึง 37 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 มีความรู้ความสารถในการบริหารแผนการตลาดและการขาย
 มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
 วิเคราะห์ภาระงานเพื่อการวางแผนอัตรากำลังและการมอบหมายงาน รวมทั้งการวางแผนพัฒนาบุคลากร กระจายภาระงานและการมอบหมายงานที่เหมาะสม
 เงินเดือน 30,000-40,000
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   ที่ปรึกษาจัดหางาน
 ปีที่ก่อตั้ง :   2558
 จำนวนพนักงาน :   20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ :
บริการสรรหาพนักงาน และรับเหมาแรงงานไทยและต่างด้าว
 ที่อยู่ :   48/89 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
 เบอร์โทรศัพท์ :   029158587 แฟกซ์
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เว็บไซต์ :  www.hrscservice.com
 ติดต่อคุณ :  คุณแพรว ตำแหน่ง HR
 
JobASD.com