JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:โปรแกรมเมอร์
ผู้เข้าชม 320 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2563
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ตำแหน่ง:โปรแกรมเมอร์
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน, บำรุงรักษาและติดตั้งระบบ Hardware, Software ระบบ Network ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และพร้อมต่อการใช้งาน


สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ออมได้ 2-15% 
นายจ้าง จ่ายสมทบตามอายุงาน 
0 – 5 ปี  ร้อยละ 5
5 – 10 ปี  ร้อยละ 7.5
10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10
สิทธิการได้รับส่วนของนายจ้าง อายุงาน 0 – 5 ปี ไม่ได้รับ อายุงาน 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100

2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต ตามระดับตำแหน่งงาน (เฉพาะพนักงาน)
* OPD วันละ 1,200 บาท (ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)
* ค่าห้อง วันละ 2,000 บาท
* ประกันชีวิต 200,000
* ประกันอุบัติเหตุ 200,000
* ประกันทุพพลภาพ 200,000 
5. โบนัสตามผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 3.5 เดือน / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 
5-10% ตามผลการประเมินประจำปี
6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี) ปี 2563 จำนวน 19 วัน
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน 
*อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วันทำงาน
-อายุงานครบ 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทำงาน
8. ลากิจ 6 วันต่อปี
9. ลาป่วย 30 วันต่อปี
ฯลฯ
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  ไม่เกิน 30,000 บาท บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 25 ถึง 30 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 ประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และมีทักษะการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 การเขียนโปรแกรมด้วย PHP, MySQ
 การจัดการฐานข้อมูล SQL Server
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตามที่อยู่บริษัท
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   โรงงานอุตสาหกรรม
 ปีที่ก่อตั้ง :   2544
 จำนวนพนักงาน :  
 ลักษณะธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5 % โดยปริมาตร) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยมีบริษัทฯ ลานนา รีซอสเซส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 1,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ลิตรต่อวัน จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์

วัน/เวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์  / 8.00 -17.00
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. ชุดยูนิฟอร์ม
9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
ฯลฯ
 ที่อยู่ :   888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
 เบอร์โทรศัพท์ :   โทรศัพท์: 02-627-3890-4 ต่อ 52 /086273890 ต่อ51 แฟกซ์ 02-627-3889
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เว็บไซต์ :  www.thaiagroenergy.com
 ติดต่อคุณ :  คุณภัทรดนัย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com