JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ผู้เข้าชม 334 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน 120,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2563
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ตำแหน่ง:ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
1. แผนการตลาดและผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมฮิวเมท (ปุ๋ย) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่น
2. ศึกษาและพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
3. จัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
4. ประสานงานการจัดส่งและบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
5. ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดจากลูกค้าและแหล่งอื่น เพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด รวมทั้งช่องทางในการหาตลาดใหม่ๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน


สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ออมได้ 2-15% 
นายจ้าง จ่ายสมทบตามอายุงาน 
0 – 5 ปี  ร้อยละ 5
5 – 10 ปี  ร้อยละ 7.5
10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10
สิทธิการได้รับส่วนของนายจ้าง อายุงาน 0 – 5 ปี ไม่ได้รับ อายุงาน 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100

2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต ตามระดับตำแหน่งงาน (เฉพาะพนักงาน)
* OPD วันละ 1,200 บาท (ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)
* ค่าห้อง วันละ 2,000 บาท
* ประกันชีวิต 200,000
* ประกันอุบัติเหตุ 200,000
* ประกันทุพพลภาพ 200,000 
5. โบนัสตามผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 3.5 เดือน / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 
5-10% ตามผลการประเมินประจำปี
6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี) ปี 2563 จำนวน 19 วัน
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน 
*อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วันทำงาน
-อายุงานครบ 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทำงาน
8. ลากิจ 6 วันต่อปี
9. ลาป่วย 30 วันต่อปี
ฯลฯ

 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  120,000 บาทขึ้นไป บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 40 ถึง 45 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เกษตรศาสตร์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 ประสบการณ์การขาย และ การบริหารงานขาย ปุ๋ย ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถได้และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตามที่อยู่บริษัท
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   โรงงานอุตสาหกรรม
 ปีที่ก่อตั้ง :   2544
 จำนวนพนักงาน :  
 ลักษณะธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5 % โดยปริมาตร) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยมีบริษัทฯ ลานนา รีซอสเซส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 1,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ลิตรต่อวัน จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์

วัน/เวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์  / 8.00 -17.00
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. ชุดยูนิฟอร์ม
9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
ฯลฯ
 ที่อยู่ :   888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
 เบอร์โทรศัพท์ :   โทรศัพท์: 02-627-3890-4 ต่อ 52 /086273890 ต่อ51 แฟกซ์ 02-627-3889
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เว็บไซต์ :  www.thaiagroenergy.com
 ติดต่อคุณ :  คุณภัทรดนัย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com