JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงงาน (โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ id=002)
ผู้เข้าชม 163 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท ดี-โค้ด เนทเวิร์คส์ จำกัด
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงงาน (โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ id=002)
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
• เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร,สาขาวิศวกรรมการเกษตร และอาหาร,สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
• มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหารเป็นอย่างดี
• มีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการแก้ปัญหา, การวางแผน ,การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) อยู่ในระดับดี 

 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  ตามประสบการณ์ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร,สาขาวิศวกรรมการเกษตร และอาหาร,สาขาอุตสาหกรรมการ
 ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหารเป็นอย่างดี - • มีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา, การวางแผน ,การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) อยู่ในระดับดี
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   ที่ปรึกษา
 ปีที่ก่อตั้ง :   2556
 จำนวนพนักงาน :   20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ :
ดำเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางประกาศตำแหน่งงานว่างให้กับลูกค้าบริษัททั่วทุกภาคในประเทศ พร้อมเป็นตัวแทนด้านการสรรหาและคัดเลือกใบสมัครงานที่ตรงตามคุณสมบัติให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ที่อยู่ :   89 ถนนหทัยราษร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
 เบอร์โทรศัพท์ :   0894499358 แฟกซ์
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ติดต่อคุณ :  คุณแอน ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com