JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน (โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ id=002)
ผู้เข้าชม 130 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท ดี-โค้ด เนทเวิร์คส์ จำกัด
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ตำแหน่ง:ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน (โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ id=002)
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
1. กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 
             2. พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบซึ่งสามารถแข่งขันได้ 
              3. วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานหลักต่างๆ ผู้ใต้บังคับบัญชา และหัวหน้างานในสายงานของตน                     
  4. แจกจ่ายงาน มอบงาน ประสานงาน และตรวจสอบควบคุมเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน 
   5. ปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับรองลงไปในเรื่องราว และปัญหาสำคัญต่าง ๆ 
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  ตามโครงสร้าง บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การเงิน, บัญชี หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 มีประสบการณ์ในด้านการเงิน อย่างน้อย 10 ปี
 มีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถวางแผนงาน มอบหมาย และติดตามงานได้
 สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   ที่ปรึกษา
 ปีที่ก่อตั้ง :   2556
 จำนวนพนักงาน :   20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ :
ดำเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางประกาศตำแหน่งงานว่างให้กับลูกค้าบริษัททั่วทุกภาคในประเทศ พร้อมเป็นตัวแทนด้านการสรรหาและคัดเลือกใบสมัครงานที่ตรงตามคุณสมบัติให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ที่อยู่ :   89 ถนนหทัยราษร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
 เบอร์โทรศัพท์ :   0894499358 แฟกซ์
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ติดต่อคุณ :  คุณแอน ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com