JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
อีเมล(Username)  
กำหนดรหัสผ่าน  
ยืนยันรหัสผ่าน  
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ (คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไข)
เงื่อนไขข้อตกลง

***หลักการเขียนใบสมัครงานให้ถูกใจฝ่ายบุคคล***
ในส่วนประวัติการทำงาน ต้องระบุประสบการณ์ทำงานจากบริษัทต่างๆทั้งหมดที่ท่านเคยทำมา พร้อมระบุประเภทกิจการของแต่ละบริษัทที่เคยผ่านเพื่อไม่ให้ฝ่ายบุคคลเสียเวลาในการเข้าไปค้นGoogle เพื่อหาข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่ท่านเคยทำ  เนื่องจากฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่จะพิจารณาใบสมัครงานที่ผู้สมัครเคยผ่านงานในธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายๆกัน และรายละเอียดการทำงาน ควรอธิบายหน้าที่การทำงานในแต่ละตำแหน่งมาโดยละเอียด

1. การเพิ่มข้อมูลใบสมัครงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งปัจจุบัน และอนาคต
2. สมาชิกยอมรับการถูกเปิดเผยข้อมูลใบสมัครงานต่อผู้ประกอบการ และ/หรือ หากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
3. โปรดกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความจริงเท่านั้น หากพบเจอหรือมีการแจ้งว่าข้อมูลใบสมัครงานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ทางเว็บไม่ขอรับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าว หากเกิดการฟ้องร้อง ไม่พึงพอใจ หรือเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ อันเนื่องมาจากข้อมูล (ข้อความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหว) ที่สมาชิกเป็นผู้เพิ่มข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นสิทธิประโยชน์
1. สมาชิกสามารถ เพิ่มข้อมูลใบสมัครงานได้
2. สมาชิกสามารถ สมัครงาน online ตามตำแหน่งงานที่ต้องการได้ตลอด 24 ชม.
3. สมาชิกสามารถ แก้ไขข้อมูลใบสมัครงานเพื่อ update ข้อมูลต่างๆ ได้เองตลอด 24 ชม.
4. สมาชิกสามารถ เรียกดูประวัติการสมัครงาน online ได้
5. สมาชิกสามารถ เรียกดูตำแหน่งงานที่เก็บไว้ได้
6. สมาชิกสามารถ เรียกดูการนัดสัมภาษณ์งานจากผู้ประกอบการได้
7. สมาชิกสามารถ เรียกดูผู้ประกอบการที่เปิดดูใบสมัครของสมาชิกได้

 
JobASD.com