JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   04 พฤษภาคม 2539 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   167 Cm. น้ำหนัก 57 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  วิศวกร
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ช่างไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมไฟฟ้า
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.50
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :   ไฟฟ้า
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.20
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2566
 บริษัท :  บริษัท พี เค แอสเสทเมเนจเม้นท์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าช่าง
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, วางแผนจัดการทำงาน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560
 บริษัท :  บริษัท เอ ซี อาร์ เมเนจเม้นท์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ช่างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   พฤษภาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2558
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
บริษัท บจก.ศิลป์อุมดมนาวาอิเล็คทริกซัพพลาย
เงินเดือน 15,000
ลักษณะงานที่ทำ
ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง,งานpm.ระบบตู้MDB
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ประวัติการฝึกอบรม

ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560
สถาบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14 ปทุมธานี
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1
มีนาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564
สถาบัน สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
กันยายน 2566 ถึง ตุลาคม 2566
สถาบัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  หัวหน้าช่างไฟฟ้าในอาคาร/ต้องการ 25k+/ผ่านอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / มีใบ กว
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 เม.ย. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com