JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   29 มิถุนายน 2516 อายุ 50 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 75 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น(จบรด.)
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  CFO
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  150,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2551
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วุฒิการศึกษา :  MBA
 สาขาวิชา :  การจัดการ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.31
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  ม.รามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.46
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  9 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2558 ถึง 2567
 บริษัท :  บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500
 ตำแหน่ง :  ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส งบปี และวิเคราะห์งบการเงินเสนอฝ่ายบริหาร ประสานงานกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานราชการ และอื่นๆ
2.ดูแลประสานงาน อัพเดทข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2552 ถึง พฤษภาคม 2558
 บริษัท :  บจก.น้ำตาลสุรินทร์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  วงเวียน22 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
 ตำแหน่ง :  ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงินประจำเดือน งบปี และวิเคราะห์งบการเงินเสนอฝ่ายบริหาร ประสานงานกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานราชการ และอื่นๆ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   สิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552
บจก.เคมแฟคและเคมเทรด
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบัญชี
เงินเดือน 57,000 บาท/เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงินประจำเดือน งบปี และวิเคราะห์งบการเงินเสนอฝ่ายบริหาร ประสานงานกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานราชการ และอื่นๆ
--------------------------------------------
กันยายน 2546 - กรกฎาคม 2551
บจก.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์
ตำแหน่ง หน.ฝ่ายบัญชี
เงินเดือน 42,000 บาท/เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบของบริษัทในเครือ ปิดงบการเงินประจำเดือน งบปี ประสานงานกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานราชการ และอื่นๆ

--------------------------------------------
มกราคม 2546 - สิงหาคม 2546
บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
ตำแหน่ง ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
เงินเดือน 58,000 บาท/เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกิจการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ประเมินความเสี่ยงของแต่ละระบบงานภวยในองค์กร พร้อมชี้แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2561 ถึง มิถุนายน 2561
 สถาบัน :   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร :   เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560
 สถาบัน :  75 ซี พี อี
 หลักสูตร :  ร่าง TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - Microsoft word /excel / power piont
- Complitex / Express / ERP
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ผู้จัดการอาวุโส/ต้องการ 150k
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 เม.ย. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com