JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   04 มีนาคม 2521 อายุ 46 ปี
 ส่วนสูง :   162 Cm. น้ำหนัก 62 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  CFO
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ตามตกลง
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2549
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.5
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.8
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2567
 บริษัท :  บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  479 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตรวจสอบการบันทึกบัญชี จัดทำงบประจำเดือนเสนอผู้บริหาร จัดทำงบ conso ประจำไตรมาส และ ประจำปี ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในทีม จัดทำ forecast ยอดขายประจำไตรมาส
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2559 ถึง กันยายน 2563
 บริษัท :  บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  5/124-126 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  สมุห์บัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบ formula ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน ภงด.1,3,53 ประจำเดือน จัดทำต้นทุนประจำเดือน จัดทำงบประจำเดือน ปิดงบประจำปี ติดต่อสรรพากร ติดต่อผู้สอบบัญชี
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   เมษายน 2556 - มกราคม 2558
บริษัท ทวีคูณอินเตอร์เทรด จำกัด
55/142 ม.1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง สมุห์บัญชี
เงินเดือน 35000
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย ปิดงบประจำปี
----------------------------------
พฤศจิกายน 2552 - มีนาคม 2556
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น
503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
เงินเดือน 30000
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำต้นทุนสินค้าประจำเดือน
---------------------------------------
มิถุนายน 2548 - มิถุนายน 2551
บ.สำนักงาน เอ.เอ็ม ซี จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบอาวุโส
เงินเดือน 15000
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบและจัดทำงบการเงินบริษัทลูกค้า
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - Ms.word,Excel,Outlook
- โปรแกรมบัญชี Formula
- โปรแกรมบัญชี Winspeed
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ผู้ช่วยผู้จัดการ/ที่ได้70000/ต้องการ ตามตกลง
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 เม.ย. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com