JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   14 เมษายน 2515 อายุ 51 ปี
 ส่วนสูง :   162 Cm. น้ำหนัก 58 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :   CFO
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  200,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2542
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท
 สาขาวิชา :  การเงิน
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.42
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บริการอุตสาหกรรม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.94
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  13 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2548 ถึง มกราคม 2561
 บริษัท :  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลงานด้านการบริหาร จัดการ การเงิน การธนาคาร และเป้นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน Commercial สำหรับบริษัท และบริษัทในกลุ่มในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณ 138 บริษัท
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2536 ถึง สิงหาคม 2547
 บริษัท :  ธนาคารไทยพาณิชย์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
 ตำแหน่ง :  ผู้้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลให้สินเชื่อและเป็นตัวแทนของธนาคารให้การให้บริการทางการเงินของธนาคาร กับลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ และหาลูกค้ารายใหม่
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ต้องการ 200k/ไม่สะดวกให้ข้อมูล
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 เม.ย. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com