JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   29 ธันวาคม 2532 อายุ 34 ปี
 ส่วนสูง :   179 Cm. น้ำหนัก 80 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์/ช่างโลหะ/ช่างยนต์/ช่างกล
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  17,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมเครื่องกล
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.08
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  เทคนิคยานยนต์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.08
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2566 ถึง 2567
 บริษัท :  PGs
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  สระบุรี
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกล้างบอยเล่อ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ควบคุมพนักงาน การล้างบอยเล่อหรือหม้อต้มไอน้ำให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี มีการควมคุมจัดคนเข้าทำงานในแต่ล่ะพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายงาน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2565 ถึง มกราคม 2566
 บริษัท :  Oklin
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  สมุทรปราการ
 ตำแหน่ง :  Service engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :   วางแผนเข้า (pm)เครื่องจักร ประจำปี /เดือน แก้ปัญหาหน้างาน จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการซ่อม ติดตั้งเครื่องจักรที่ลูกค้าสั่งซื้อและควบคุมอะไหล่ในสต็อคทั้งหมดให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564
สมาทคอนกรีท จำกัด มหาชน
ที่อยู่: ชลบุรีบ้านบึง ชลบุรี
ตำแหน่ง: วิศวกรโรงงาน
เงินเดือน: 18000
หน้าที่: มีหน้าที่ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามตามเป้าหมาย ควบคุมพนักงาน ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทำเอกสารสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร สแปพาสอะไหล่ และเปลี่ยนโมลด์เครื่องจักรเมื่อได้ยอดตามเป้าหมาย
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  1. ใช้โปรแกรม Solid work,Excel,word
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ต้องการ 17-18k
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 เม.ย. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com