JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 ธันวาคม 2528 อายุ 37 ปี
 ส่วนสูง :   159 Cm. น้ำหนัก 50 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2555
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  เศรษฐศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.75
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2565 ถึง ตุลาคม 2566
 บริษัท :  บริษัท บีเวอร์แมน จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  107 115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
 ตำแหน่ง :  Senior Sale
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าตลอดอายุสัญญา
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้า
จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานเป็นรายเดือน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการออกบูธตามงานต่างๆ
ตำแหน่ง team leader
วางแผนการทำงานแบบทีม
ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีม
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้า
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน
ดูแลควบคุมทีมให้เป็นไปตามกฏและนโยบายขององค์กร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2558
 บริษัท :  บริษัท ไม้ลายวิจิตร จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   78/1 ม.6 ถ.ปู้เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ขายสินค้าหน้าร้าน
จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
จัดทำ ใบเสนอราคาและออกใบสั่งขาย
จัดทำ งานรายงานเป็นรายเดือน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ตุลาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555
ตำแหน่ง Tele sale
บริษัท กรุงศรีอยุธยา
ที่อยู่บริษัท ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต
เงินเดือน 9,000
ลักษณะงานที่ทำ
นำ เสนอขายสินเชื่อบุคคลและแจ้งสิทธิประโยชน์ต่น์ ต่างๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
รับแจ้งปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการ ต่างๆ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ บัญชา ให้สำ เร็จภายในเวลาที่กำ หนด
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  พนักงานขายยอดเยื่ยมที่ทำยอดสูงสุดในบริษัท
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  sale งานก่อสร้าง/ต้องการ 25000
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 1 เม.ย. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com