JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   17 กุมภาพันธ์ 2531 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 44 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานการเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2553
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :   การเงินการธนาคาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.49
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ม.6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 วุฒิการศึกษา :  ม.6
 สาขาวิชา :  สังคม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.13
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  9 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 2567
 บริษัท :  บริษัท ขนมจีนบางกอก จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำงบการเงิน(Cash flow) วางแผนและประเมินการเงินทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อสภาพคล่องของบริษัทเพื่อเสนอผู้บริการ ติดต่อธนาคารเพื่อเพิ่มแหล่งช่องทางการเงิน หาแหล่งเงินกู้ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ประสานงานสำนักงานบัญชีเพื่อตรวจสอบภายใน ทำBank Reconciliation Statement ในระบบ B Plus ดูแลเงินสดย่อยบริษัท ติดตามลูกหนี้และจัดทำใบเสร็จรับเงิน และบันทึกเอกสารต่างๆในระบบB Plus และอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2556 ถึง มกราคม 2558
 บริษัท :  บ.ศิลาตาก แกรนิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  พนักงานบัญชีลูกหนี้
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลและควบคุมสถานะลูกหนี้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด รวมถึงรายละเอียดลูกหนี้ในส่วนของพนักงานทั้งหมดทั้งค่าแรงคนงานรายวัน โดยใช้โปรแกรม Express และติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระเพื่อเป็นการแจ้งล่วงหน้าและลูกค้าที่เลยกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเพื่อนำรายได้ให้แก่บริษัทฯ และอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   บริษัท : บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด

ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีลูกหนี้

ระยะเวลา : สิงหาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2556

เงินเดือน(บาท) : 16,000 บาท
รายละเอียดงาน :

เริ่มเข้าทำงานด้วยตำแหน่งบัญชีต้นทุนรายละเอียดงานคือ คิดต้นทุนการผลิตจากวัตถุดิบเพื่อนำออกตลาด ตรวจนับและทำสต็อคสินค้าคงเหลือทั้งวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ใช้งาน วัตถุดิบที่กำลังใช้งานในเครื่อง และสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแลว หลังจากทำงานมาได้ประมาณ 1 ปี ก้อได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็น บัญชีลูกหนี้ ซึ่งรายละเอียดงานมีดังนี้ ตรวจสเตจเมนทุกธนาคารบัญชีที่มีลูกหนี้ทำรายการผ่านบัญชีบริษัทว่าเป็นยอดของลูกค้ารายใด เพื่อตัดชำระหนี้ออก โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ทำ คอยตรวจดูยอดเคลื่อนไหวลูกหนี้และควบคุมยอดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละรายลูกค้านั้นๆ ติดตามทวงถามลูกหนี้ก่อนกำหนดชำระ 1 วันเพื่อเป็นการแจ้งล่วงหน้าและทวงถามในรายที่เลยกำหนดชำระที่บริษัทกำหนด และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายฯลฯ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  25  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -business plus
-Express
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  หัวหน้าการเงิน/ต้องการ 40k/เคยใช้ Express
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 12 ก.พ. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com