JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   08 กรกฎาคม 2526 อายุ 40 ปี
 ส่วนสูง :   164 Cm. น้ำหนัก 64 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :   เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2550
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :   การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.02
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  8 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2559 ถึง 2567
 บริษัท :  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี
 ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของเอกสารการเบิกจ่ายในแต่ละแหล่งทุน
2. มีความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย ของแต่ละแหล่งทุน และตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อดูแลเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
3. บันทึกรายการตั้งหนี้ รับ – จ่าย ในโปรแกรม WIN Speed
4. ดูแลเบิกจ่าย ตามแหล่งเงินงบประมาณ
5. จัดทำแบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ภงด.1,3,53 ตามแหล่งทุน และ ภงด.55 ของมูลนิธิฯ (หลังได้รับเล่มปิดตรวจจาก Audit) รวมทั้งบริหารจัดการ รายได้บุคคลธรรมดาประจำปี ที่เกิดจากค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ตามประเภทเงินได้พึงประเมิน รวบรวมและสรุปส่งให้เครือข่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกบัญชีตามแบบฟอร์มรายงานการเงิน ต่างๆ ตามแหล่งทุน เพื่อดูแลเบิกเงินงวด รวมทั้งปิดเงินงวดโครงการ
7. มีความเข้าใจระเบียบพัสดุราชการ เพื่อดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ออกสัญญาจ้าง หรือข้อตกลง ตามงบประมาณของแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งงบประมาณของมูลนิธิ
8. สรุปรายรับรายจ่าย ตามแผนงบประมาณ รวมทั้งคุมงบประมาณตามแผนงาน เพื่อเสนอผู้บริหาร มูลนิธิฯ ประจำปี
9. ดูแลบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อบริหารจัดการงานบัญชีการเงิน และปิดงบการเงินของมูลนิธิฯ
11. ประสานงานบุคคลภายนอก เพื่อดูแล สิทธิสวัสดิการ ประกันสังคม รวมทั้งอำนวยความสะดวก ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2566
 บริษัท :  บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  69/56 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 ตำแหน่ง :  ฝ่ายบุคคล งานเงินเดือน ฟรีแลนด์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  **งานรายเดือน
1 งานเงินเดือน
2 สลิปเงินเดือน + เวียนเมล์
3 หลัง Up เงินเดือน สรุปยอดปะหน้า ส่งบัญชีคีย์
4. ทำแบบประกันสังคม + up load + ดึงใบเสร็จให้การเงิน
5. แจ้งเข้า-ออก (ปกส)
6. ภาษี ภงด1,3 (ทำแบบ + up load + ดึงใบเสร็จให้การเงิน)
7. โอนเงินเบิกล่วงหน้าให้ พนง.
8. ดึงยอดจากระบบ, แจ้งยอดในระบบ ดึงใบเสร็จให้บริษัท หลังการเงินทำจ่าย
งาน กยศ. กรมบังคับคดี, สวัสดิการ ธอส.

**งานรายปี
1.ภาษีประจำปี ภงด 1ก
2.กท.20 ของประกันสังคมรายปี
3.ยื่น ภงด.94 ครึ่งปี ผู้รับเหมาบริษัท
4.ยื่น ภงด.90,91 พนักงาน
5.ออก 50 ทวิ ประจำปี ให้ พนง.
6. ทำเรื่องกองทุนคนพิการ ต่อแบบรายงานผลการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างคนพิการ ประจำปี
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ต้องการ 40000 /ไม่สะดวกให้ข้อมูล
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 12 ก.พ. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com