JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   11 กันยายน 2515 อายุ 51 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 85 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกการเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2547
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บริหารรัฐกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.30
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  29 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2537 ถึง ธันวาคม 2566
 บริษัท :  บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  652 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ กทม.
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกรายการจ่าย, รายการรับเงินในส่วนของเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยรับ/จ่าย
2. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน Cash Flow รายวันให้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. จัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์แนวโน้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เอกสารประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบรายงาน ทะเบียนคุมเช็ค (ทะเบียนรายจ่าย)
5. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยว กับบระบบงานการเงินในระบบ NAV
6. ดูแลและควบคุมการบริหารเงินภายในบริษัทฯ ให้พร้อม สำหรับการจ่ายเงิน
7. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายการกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร Bank Reconcile ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
8. ติดต่อประสานเกี่ยวกับธุรกรรมทางธนาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำเอกสารสำหรับเปิด LC-ต่างประเทศ, DLC-ในประเทศ และจัดทำPNประกอบการขึ้นตั๋วให้กับSupplier
10.ควบคุม และตรวจสอบวงเงินต่างๆของบริษัท
11.จัดทำรายงานเช็คในมือ เพื่อจัดสรรการนำเข้าเช็คธนาคารในแต่ละวัน และจัดทำเอกสารสำหรับขายลดเช็คกับธนาคาร
12.จัดทำรายงานอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ผช.ผู้จัดการการเงิน/5ปี/ต้องการ 40000/ไม่เคยใช้ Express
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 12 ก.พ. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com