JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   20 พฤศจิกายน 2538 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   161 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/ส่งเสริม/สนับสนุน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ธุรการ-ประสานงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  18,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.05
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  6 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2561 ถึง 2567
 บริษัท :  บริษัทท่าอากศยานไทย จำกัด(มหาชน) (OS)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 ตำแหน่ง :  ธุรการสำนักงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก หรือหน่วยงานราชการ/กระทรวงต่างๅ
2.รับส่งเอกสารทางระบบสารบรรอิเล็คทรอนิกส์ (E-doc)
3.รับโทรศัพท์หน้าห้องผู้อำนวยการฝ่าย
4.ทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ผ่านMS ต่างๅ
5.แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงานในระบบ
6.ดูแลตารางงานผู้อำนวยการฝ่าย
7.คีย์การทำงานล่วงเวลาของพนักงานในระบบ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษา ญี่ปุ่น ระดับ : 5 :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  50  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  60  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ธุรการ-ประสานงาน/ที่ได้15000/ต้องการ 18-20k
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 9 ก.พ. 2567 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com