JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   11 พฤษภาคม 2536 อายุ 29 ปี
 ส่วนสูง :   176 Cm. น้ำหนัก 76 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ช่างควบคุมงาน (โฟร์แมน)
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  ก่อสร้าง-โยธา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.42
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2563 ถึง 2565
 บริษัท :  CM Grand Development CO.,LTD
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ห้างสรรพสินค้าแม็กแวลู สาขาหลักสี่ 78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ปี2564-ปัจจุบัน โครงการ : ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาตร์ (ระยะ3)
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
ปี2563-2564 โครงการ : ก่อสร้างสำนักงานอัยการธนบุรี
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคควบคุมงาน
ควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงสร้างและงานสถาปัตย์ได้ ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง มอบหมายงานติดตามการทำงานของผู้รับเหมารายย่อยและแรงงานรายวัน ผสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน้างานสามารถทำงานได้
สามารถถอดปริมาณวัสดุที่ใช้ตามงวดงาน เร่งรัดการทำงานเพื่อให้ทันกับแผนงานที่วางไว้ ควบคุมการใช้เครื่องมือและวัสดุไม่เกินความจำเป็น ควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน
จัดทำเอกสารขอตรวจสอบงานกับผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานประจำวันเพื่อรายงานความคืบหน้างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2562 ถึง มกราคม 2563
 บริษัท :   ภูเก็ตบิทล์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  จังหวัดภูเก็ต
 ตำแหน่ง :  โฟร์แมน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  โครงการก่อสร้างโรงแรมเมธาดี รีสอร์ท
1หน้าที่ควบคุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์กรรม 2.ควบคุมและสั่งงานคนงานวิเคระห์ผลงานเพื่อสรุปค่าแรงคนงานรายวัน
3ควบคุมผู้รับเหมาและวัสดุที่ใช้ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานแบบที่กำหนด
4 แนะนำการใช้เครื่องมือช่างที่ถูกต้องให้กับคนงานและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้เพียงพอกับงานที่ทำ
5ผสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี้ยวข้องเพื่อให้หน้างานเดินต่อไปได้
6ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักก่อสร้างทางวิศกรรม
7จัดทำรายงานประจำวันพร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค

 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ข้อมูลบริษัท : กรมพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างโยธา

ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2558 ถึง ตุลาคม 2561

เงินเดือน(บาท) : 14,000 บาท

ที่อยู่ : กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดงาน :

งานสำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ
งานรังวัดที่ดิน
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -- รถบรรทุก
-เขียนแบบ อ่านแบบ AutoCAD
-ใช้กล้องไลน์ และกล้องระดับได้ดี
-ใช้โปรมแกรม Microsoft office เพื่อการทำงานได้ดี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  โฟร์แมน /ประสบการณ์รวม 7ปี
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com