JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   18 มกราคม 2525 อายุ 40 ปี
 ส่วนสูง :   145 Cm. น้ำหนัก 70 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Asst.Accounting Manager, Accounting Manager
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2547
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคง วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.32
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.16
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  บริษัท เอ.ที.พี.แอดไวซอรี่
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   138/1 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10300
 ตำแหน่ง :  บัญชีอาวุโส
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปิดงบการเงิน ลงบัญชี ในโปรแกรมบัญชี SAP, จัดทำ ภ.ง.ด.3, 53 และ ภ.พ.30 จัดทำใบสำคัญจ่าย และวิเคราะห์รายการบัญชี , ตรวจ statement ,กระทบยอด GL ต่างๆ, ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชี, ทำทะเบียรทรัพย์สิน,นับ stock, จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินให้กับบริษัทในเครือ จัดทำ ภงด.51 50
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2552 ถึง มกราคม 2559
 บริษัท :  บริษัท พี.แอค.รีเสริช์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  14 ซอยลาดพร้าว 91 แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.
 ตำแหน่ง :  พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บริษัท ประกอบธุรกิจ บริการด้านบัญชี ปิดงบการเงิน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปิดงบการเงิน ลงบัญชี ในโปรแกรมบัญชี CD , จัดทำ ภ.ง.ด.3, 53 และ ภ.พ.30 จัดทำใบสำคัญจ่าย และวิเคราะห์รายการบัญชี , จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำ ภงด.51 50 จัดทำ stock คิดต้นทุนสินค้านำเข้า
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2548 ถึง พฤษภาคม 2552
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
บริษัท บริษัท เอส.ดี.จี. เอส ดี โกลบอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท ระยอง
เงินเดือน 12,000
ลักษณะงานที่ทำ
บริษัท ประกอบกิจการ ผลิตอะไหล่เครื่องปรับอากาศ งานที่รับผิดชอบ เปิดใบกำกับภาษีขาย, รับเช็ค, วางบิล, บันทึกรายการค้าลงในโปรแกรมบัญชี CD, เช็คสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า , สรุปภาษีซื้อ - ขาย ประจำเดือน, จัดทำรายงานงบรายเดือนแบบคร่าวให้หัวหน้า,จัดทำใบสำคัญจ่าย, เช็ค Stock สินค้า
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  โปรแกรมบัญชี CD, Express, Formola, SAP-B1
เซ็นต์ CPD ได้
-มีCPA
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  CL/5-6 ปี
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com