JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   02 กุมภาพันธ์ 2534 อายุ 31 ปี
 ส่วนสูง :   159 Cm. น้ำหนัก 58 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ธุรการประสานงาน ดูแลเอกสาร คีย์ข้อมูล
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  Ramkhamhaeng University
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  ศึกษาศาสตร์ คหกรรม(อุตสาหกรรมบริการอาหาร)
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.3
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2564 ถึง 2565
 บริษัท :  ธนาคารทหารไทยธนชาต
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  Support Operations and Services
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. Customer service ให้กับ Echez group Malaysai แนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ .ให้ข้อมูล โปรโมชั่น อัพเดทข้อมูล ลูกค้า รับฟังปัญหาของลูกค้าแนะนำพร้อมช้วยแก้ไขปัญหา จัดทำรายงานประจำวัน
2. Administration (ธุรการร้านอาหาร) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลจัดเก็บเอกสาร คีย์ข้อมูล จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ใบวางบิล คิดเงินเดือน incentive OT พนักงาน Payroll สรรหาพนักงานจากช่องทางต่างๆ คัดเลือกเอกสาร นัดสัมภาษณ์ ตอบอีเมล์/รับโทรศัพท์ ติดต่อสั่งของกับ Supplier เช็คของ เปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆ
3. Sale Admin (เครื่องมือทันตแพทย์) ประสานงานภายในองค์กรกับแผนกต่างๆ ออกใบเสนอราคา ,ใบสั่งขาย รับออเดอร์ตอบแชท-บริการลูกค้า
4. Admin Officer (IT Service) ประสานงานภายใน-นอกบริษัท ออกใบหัก ณ ที่จ่าย,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี, ใบPO บันทึกรายรับ-รายจ่าย Petty Cash จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี พิมพ์งานเอกสารโครงการต่างๆ
5. Support Operations and Services (ttb Head Ofiice) รับแจ้งเคสพนง.ที่มีความเสี่ยงติดโควิดจากอีเมล์ รับโทรศัพท์ นำมาวิเคราะห์ คีย์ข้อมูล-อัพเดทสถานะ ติดตามผลของพนง.ในแต่ละวัน รายงานประจำวัน ประสานงานภายในทีม
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   การฝึกอบรม
สถาบัน :
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลา :
- สิงหาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562

หลักสูตร :
- ภาษาเยอรมัน II

สถาบัน :
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลา :
- พฤษภาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2562

หลักสูตร :
- ภาษาเยอรมัน I

สถาบัน :
- โรงแรมอนันตรา รีสอร์ทแอนด์สปา

ระยะเวลา :
- พฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร :
- ฝึกงานวิชาชีพ แผนกครัวและออฟฟิตเชฟ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษา เยอรมัน :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  Support Operations and Services 1ปี/ประสบการณ์รวม 4-5ปี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com