JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   20 สิงหาคม 2535 อายุ 29 ปี
 ส่วนสูง :   164 Cm. น้ำหนัก 58 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น(จบรด.)
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  sale
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี คณะวิชา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  การท่องเที่ยว
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.40
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2560 ถึง 2565
 บริษัท :  H&M Hthai
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 ตำแหน่ง :  sale
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -รับผิดชอบยอดขาย(รายวัน)
-กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
-ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความพึ่งพอใจ
-Support ความต้องการให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำให้กับลูกค้า
-จัดระบบคลังสินค้าหลังร้าน
-ตรวจสอบ shelf สินค้า จัดเรียงสินค้าเพื่อให้สินค้ามีปริมาณที่เหมาะสมและเป็นระเบียบตามนโยบายร้าน
-รับผิดชอบตามแผนงานตามมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560
 บริษัท :  AIS แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 ตำแหน่ง :  sale
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ขายบริการอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
-รักษาฐานลูกค้าเก่า เสาะหาลูกค้าใหม่
-ให้บริการหลังการขาย
-สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
-ออกบูธจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
-รับผิดชอบตามแผนงานตามผู้บังคับบัญชากำหนด
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ฝึกอบรม
สถาบัน :
- H&M

ระยะเวลา :
- สิงหาคม 2560 ถึง กันยายน 2560

หลักสูตร :
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการดูแลบริการด้านการขาย

สถาบัน :
- AIS

ระยะเวลา :
- กันยายน 2559 ถึง ธันวาคม 2559

หลักสูตร :
- พัฒนาด้านการวางแผนการตลาด

สถาบัน :
- Wow Andaman Tour

ระยะเวลา :
- มกราคม 2558 ถึง มิถุนายน 2558

หลักสูตร :
- CPR ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอุบัติเหตุ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษา จีน :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  35  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -Sale ขายรถ 2ปี/หัวหน้าทีมขาย 3-4ปี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com