JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   16 ธันวาคม 2534 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 54 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  22,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  เทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีการโทรทัศและวิทยุกระจายเสียง
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.76
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  818 ม.2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  สรรหาพนักงานตามความต้องการของบริษัท
ดูแลสวัสดิการพนักงาน
ดูข้อมูลขาด ลา มาสาย
จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์กับพนักงาน
ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกบริษัท
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2562
 บริษัท :  บริษัท สปริงนิวส์ คอเปอร์เรชั่น
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  เล้าเป้งง้วง 1 วิถาวดี-รังสิต
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการข่าว
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตัดรายการข่าวตามรันดาวน์รายการ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ที่อยู่บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม
เงินเดือน 15000
ลักษณะงานที่ทำ
ดูแลสวัสดิการและกิจกรรมพนักงาน
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 8เดือน/เจ้าหน้าที่สรรหา 3ปี
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com