JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 มีนาคม 2538 อายุ 26 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 48 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่สรรหา, เจ้าหน้าที่ Admission, เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  23,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.14
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง 2565
 บริษัท :  ศูนย์วิจัยทางการแพทยย์อาชีวเวชศาสตร์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  111 ซอย รังสิต-นครนายก 42 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
-สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ
-นัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2562 ถึง เมษายน 2562
 บริษัท :  บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2922/222-227 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 15
 ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยผู้จัดการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด
-ช่วยเหลือผู้จัดการในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มิถุนายน 2561 ถึง มกราคม 2562
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชฯ
บริษัท ร้านขายยา be better
ที่อยู่บริษัท 1176/12 ซอยพหโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
เงินเดือน 10,400
ลักษณะงานที่ทำ
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ยา ตรวจสอบวันหมดอายุ เขียนสลากยา คิดเงินค่ายา รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่ายา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานและเวชภัณฑ์อื่น ๆ จัดทำบัญชีและทะเบียนการ เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ประจำเดือนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  25  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  22  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com