JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   06 มีนาคม 2536 อายุ 29 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 57 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เลขานุการ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  27,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บริการทรัพยากรมนุษย์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  -
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2564 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท ซีเจคิว โปรดักส์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  1214 008 Soi Khlong Nong Yai, Bang Khae, Bangkok 10160
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  HRM
- สรรหา-ว่าจ้าง ตั้งแต่ต้น รับเข้าทำงาน จนถึงบรรจุเป็นพนักงาน
- จัดสัมนาประจำปี เช็คสถานที่นำเสนอ ติดต่อสถานที่ต่างๆเช่น สถานที่ท่องเที่ยว,คิดกิจกรรมในงาน เป็นต้น ดูแลพนักงานและควบคุมพนักงานกรอบและกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- อบรมพนง.ใหม่(ปฐมนิเทศ)
- ดูแลเอกสารสัญญาจ้างรายวัน,รายเดือน,สัญญาจ้างทำของ,สัญญาจ้างชั่วคราว
- ติดต่อราชการ
- เช็คขาด,ลา,มาสาย
- ทำreport เสนองานให้ผู้บริหารทราบ
- จัดการดูแลรถบริษัททุกคัน เช่น ต่อประกัน ต่อภาษี ซื่อ-ขายรถ เป็นต้น
- ดูแล+เช็คอายุการต่อประกันของผู้บริการทั้งหมด
- ดูแลทีมช่างซ่อมบำรุง
- ติดต่อSupplier เปรีบเทียบราคานำเสนอ งานทุกอย่างที่ได้รับคำสั่ง เช่น การซื้อสินค้าอุปกรสำนักงาน , Server ,ตู้สาขา เป็นต้น
- จัดเตรียมเอกสารประเมินพนักงานทดลองงาน และ ประเมินการทำงานทั้งปีของพนักงานแต่ละฝ่าย
- สรุปค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย
- ดูแลเอกสารส่วนตัวของผู้บริการหากครบกำหนดไกล้หมดอายุ(ชาวจีน)
- กำหนดกิจกรรม 5ส. และตรวจสอบผลการร่วมกิจกรรมภายในบริษัท
- กำหนดประชุมพนักงานโกดัง
- บันทึกการประชุม
- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ช่วยงานตามแผนกอื่นๆที่พนักงานลาหรือขาดบุคลากร เช่น QC,สโตร์ บ้างบางครั้งไม่บ่อย
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งและที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562
 บริษัท :  บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  18 ซอยอนามัยงามเจริญ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - สรรหาบุคคลลากรเข้ามาสมัครงานทั้งรายวันและรายเดือนตามใบขออัตรากำลังพลแผนกต่างๆ จากเว็บไซต์
Jobbkk,JOBTOPGUN,jobth,jobthai,line,Facebook
- ดูแลและต่ออายุเว็บjob
- ติดป้ายประกาศสรรหาบุคลากรตามรถสองแถวและสถานที่ต่างๆรวมถึงแจกใบปลิว(รายวัน)
-ออกบูธสรรหาพนักงานตามสถานบันการศึกษา
-ลงบันทึกการนัดสัมภาษณ์งาน
-สัมภาษณ์งานเบื้องต้นเพื่อพิจารณาก่อนส่งให้ทางต้นสังกัด สัมภาษณ์งานเป็นลำดับถัดไป
-จัดทำสัญญาจ้างรายวันรายเดือน
-บันทึกรายนิ้วมือเข้าเครื่องสแกนนิ้วมือ
-เปรียบเทียบบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
-ทำเอกสารเพื่อยื่นการขอแรงงานต่างด้าวเข้ามาปฏิงานที่บริษัท
-ดูแลแรงงานต่างด้าวเอกสารการยื่นขอมีเลขภาษี/ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว
-จัดทำเอกสารยื่นตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
-จัดทำและยื่นเอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้เริ่มงานใหม่ที่กรมตำตรวจแห่งชาติ
-ปฐมนิเทศพนักงานงานใหม่//แนะนำพนักงานใหม่ให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททราบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มีนาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2561
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท ซอยกาญจนาภิเษก 140/1 อาคารทาคูนิ ซอย นาวีเจริญทรัพย์ แขวงบางแค เขต บางแค กทม.
เงินเดือน
ลักษณะงานที่ทำ
-สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพล
-สัมภาษณ์งานเบื้องต้นและส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์งาน
-จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่
-ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
-แนะนำพนักงานใหม่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านทราบ
-ประเมินผลการทดลองงานของพนักงาน
-จัดทำโครงสร้างของบริษัทและในเครือ
-จัดเตียมเอกสารพนักงานใหม่ให้ตรงตามทะเบียนประวิตพนักงานเพื่อส่งจนท.เงินเดือน -ประกาศสมัครงานจากEmail/Line/Facebook/Jobbkk
-บันทึกประวัติพนักงานเข้-ออกลงManpower
-ออกพื้นที่ติดต่อประสานงานในบริษัทฯในเครือและติดต่อหาพนักงานนอกพื้นที่บ้างบางตำแหน่ง
-งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
...............................
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บริษัท : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา : ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดงาน :
-สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพล
-สัมภาษณ์งานเบื้องต้นและส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์งาน
-จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่
-ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
-แนะนำพนักงานใหม่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านทราบ
-บันทึกประวัติพนักงานลงโปรแกรม Tiger eSmartpay -
-เช็คขาด,ลา,มาสาย
-ดูแลกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ดำเนินสอดคล้องตรงตามกฏหมายกำหนด
-ประเมินผลการทดลองงานของพนักงาน
-แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
-จัดทำ 5 ส.
-รวบรวมผลประเมินKPIของแต่ละฝ่าย
-จัดทำบันทึกการประชุม/รวบรวมเอกสารการประชุมของแต่ละฝ่าย
-สรุปการประชุม
-จัดทำOTพนักงาน
-ดูแลการอบรมทั้งภายในและภายนอกให้ตรงตามแผนการอบรมของแต่ละฝ่าย -ติดต่อราชการบางหน่อยงาน
-จัดทำreportการนำเสนอในที่ประชุม
-ดูแลแม่บ้านและความสะอาดภายในบริษัทฯ
-จัดกิจกรรมต่างๆ/ตรวจสุขภาพประจำปี/จัดอบรมดับเพลิงเป็นต้น
-จัดทำJDให้ตรงกับตำแหน่งงาน
-แก้ไขโครงสร้างบริษัทฯ
-จัดทำประกาศบริษัทฯ
-จัดทำเอกสารใบเตือน/ลาออก/และเอกสารอื่นๆ
-อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  60  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  50  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  - ส่งยื่นขอISO 17025
- ทำเรื่องยื่นเอกสารเตรียมเอกสารนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงาน และดูแลเรื่องเอกสารของพนักงานแรงงานต่างชาติทั้งหมด
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com