JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   10 มิถุนายน 2539 อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :   152 Cm. น้ำหนัก 55 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่สรรหา, พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายบุคคล
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  18,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.27
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท เวิลด์ คาเมร่า กรุ๊ป
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  147/190-193 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -สรรหาและคัดเลือกพนักงานตามที่บริษัทต้องการและสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารสัมภาษณ์
-จัดทำสัญญาจ้างพนักงานและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
-ประกาศเมลพนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน รวมถึงประกาศเมลต่าง ๆ
-กรอกประวัติพนักงานในโปรแกรม TigerSoft และไอเทค
-บันทึกลายนิ้วมือพนักงาน
-ทำบัตรพนักงาน
-สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการเค้กวันเกิด,สวัสดิการงานบวช
จัดทำบอร์ดประกาศ เช่น วันเกิดพนักงานประจำเดือน,วันสำคัญประจำ เดือน,ประกาศของบริษัท เป็นต้น
-ส่งรายงานพนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน
-ตามบัตรพนักงานลาออกและเอกสารการลาออก
-แจ้งพนักงานเข้าใหม่และลาออก รวมถึงโอนย้ายพนักงานในเมลบริษัทและโปรแกรม
-ส่งชื่อเข้าประกันกลุ่ม AIA
-ทำ exit interview ส่งหัวหน้าในทุกเดือน
-ติดตามเอกสารผลการประเมินพนักงานใหม่
-ติดตามใบโอนย้าย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2561 ถึง มีนาคม 2563
 บริษัท :  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  บางแค
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ช่วยจักปฐมนิเทศ / ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ / แจกเอกสารให้ในแต่ละแผนกภายในองค์กร
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กรกฎาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562
ตำแหน่ง Admin
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่บริษัท สีลม
เงินเดือน 15000
ลักษณะงานที่ทำ
-สรรหาพนักงานผ่านเว็บต่างๆ / ตรวจความถูกต้องของเอกสารในการสมัครงาน / ตรวจความถูกต้องของสัญญาจ้าง
-กรอกประวัติพนักงานลงโปรแกรม / กรอกเวลาot พนักงานลงโปรแกรม
-ส่งตรวจประวัติพนักงานใหม่
-ถ่ายรูปพนักงานใหม่
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ms excel,ms word
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  เจ้าหน้าที่สรรหา1ปี 2เดือน
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com