JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   25 มีนาคม 2538 อายุ 26 ปี
 ส่วนสูง :   151 Cm. น้ำหนัก 42 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. administration officer 2. IT Support 3. Tester
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  17,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.46
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2564 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารโชคชัยร่วมมิตร 399/228 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO Net กสทช.
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  HelpDesk, Update windows and Program, จัดอบรมเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและเยาวชน, ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพร้อมใช้งานตลอดเวลา, แก้ไขเบื้องต้นหากมีการล้มเหลว, ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ให้มีปัญหาเกิดขึ้นน้อยและเวลาสั้นที่สุด
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564
 บริษัท :  โรงเรียนวัดหนองกะขะ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  หมู่ 4 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ I -Office
2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
4) งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กรกฎาคม 2562 - เมษายน 2563
โรงพยาบาลเอกชล2
31/2 Soi Nartmontasevee ก/2, Samet, Chon Buri District, Chon Buri 20000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผู้ป่วย Admit เอกชล2, รับเอกสารลงทะเบียนทบทวนข้อบ่งชี้ขออนุมัติผ่าตัดและจัดลำดับคิว, ออกใบรับรองค่าใช้จ่ายในการรักษาคนไข้ประกันสังคมไปรพ.เอกชล1, ตัดรายงานการออกใบรับรองค่าใช้จ่ายประจำเดือน, ทำรายงานผลการผ่าตัดโรคหัวใจประจำเดือน, ประสานงานแพทย์กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร, ดูแลการประสานงานทำสัญญาคลินิกเครือข่าย
.........................
กรกฎาคม 2560 - ตุลาคม 2560
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพมหานคร
191 ซ.วิภาวดี62(แยก4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานโครงการ Ngeo Cyber (Programmer)
หน้าที่รับผิดชอบ
Update หน้าเว็บขององค์กร, ผลิตและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆขององค์กร, ช่วยเหลืองานด้านจิตอาสาของค์กร
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ภาษา จีนกลาง :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม
ตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เมษายน 2562 - เมษายน 2562
PEKINK UNIVERSITY
หลักสูตร Chinese for Beginners
กันยายน 2557 - กันยายน 2557
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
พฤศจิกายน 2556 - ธันวาคม 2560
ชมรม TO BE NUMBER ONE และ ชมรม มทส.ต้านเอดส์และยาเสพติด
หลักสูตร เป็นสมาชิกชมรมและคณะทำงานตลอดการศึกษา
กรกฎาคม 2556 - กรกฎาคม 2556
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา"
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 14 ม.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com