JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   14 ตุลาคม 2541 อายุ 23 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 51 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  วิศวกร
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3. วิศวกรประมาณราคา
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  22,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2563
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  สิ่งแวดล้อม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.07
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2564 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  82/358-9 หมู่ 9,, ถ.กัลปพฤกษ์, แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร, 10160
 ตำแหน่ง :  วิศวกรสิ่งแวดล้อม(ขาย,ประมาณราคางานระบบำบัด)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ประสานงาน ประมาณราคางานระบบบำบัดน้ำเสีย ถอดแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2563 ถึง มีนาคม 2564
 บริษัท :  บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  82/358-9 หมู่ 9,, ถ.กัลปพฤกษ์, แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร, 10160
 ตำแหน่ง :  sale engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ฝึกสหกิจเกี่ยวกับถังบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสีย, เขียนแบบ Auto Cad, ออกแบบระบบบำบัด, คำนวณระบบ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- Auto Cad
-มีใบ กว.วิชาชีพ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาสิ่งแวดล้อม
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 ม.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com