JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   12 มกราคม 2540 อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :   161 Cm. น้ำหนัก 61 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  วิศวกร
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3. ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  21,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.73
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2563 ถึง 2565
 บริษัท :  บริษัท ไฮเคลียร์ โพรดักส์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  135 ซ.ฉิมพลี 14/2 ถ.ฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
 ตำแหน่ง :  วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ออกแบบ คำนวณ ระบบบำบัดน้ำเสีย/คุมหน้างาน/จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่ออกแบบ/ตรวจคุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 บริษัท :  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  488 ซ.ลาดพร้าว130 (มหาดไทย2) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ช่วยงานในโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563
 สถาบัน :   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 หลักสูตร :   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint
- สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
- มีใบ กว. สิ่งแวดล้อม
- มีใบขับขี่
.................
วิศวกรสิ่งแวดล้อม/1ปี4เดือน
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  -เป็นสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยดำรงตำแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์และได้เป็นประธานโครงการ"รักน้อง" ของมหาวิทยาลัย
-ได้มีโอกาสช่วยจัดงาน International Earth Science (IESO) 2018
-ได้รับรางวัล Popular vote Short talk ในงาน MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2020
-ได้รับรางวัล "คนดี ED #3" จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
-มีใบขับขี่รถยนต์
-มีใบ ก.ว.
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 ม.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com