JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   11 กรกฎาคม 2535 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 65 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
 วุฒิการศึกษา :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมไฟฟ้า
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.53
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
 วุฒิการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.55
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2562 ถึง 2564
 บริษัท :  วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  Office Engineer/Assistant Project Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ ช่วยควบคุมการดำเนินโครงการ รับผิดชอบส่วนงานไฟฟ้า ซึ่งทำเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม water & wastewater solutions และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม จัดทำเอกสารทางด้านวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ควบคุมตรวจสอบการทำงานงานในโครงการที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน้างานเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนงานโครงการ ประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดเตรียมบุคลากร / ช่างปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน ประชุมและตรวจงานร่วมกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยื่นและจัดเตรียมเอกสารงานประมูล และตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562
 บริษัท :  เอสเอสแอร์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  Assistant Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ผู้ช่วยวิศวกรระบบปรับอากาศ ช่วยดูแล ควบคุมการทำงานของช่างในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ ติดต่อประสานงานงานช่าง จัดทำเอกสารงานเทคนิค รายงาน ตรวจสอบ ติดตามและบันทึกการดำเนินงาน จัดประชุมและแบ่งงานในแต่ละวันสำหรับช่างเทคนิค ติดตามการปฏิบัติงานของช่างดูแล ควบคุมและรายงานผล
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :   วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หลักสูตร :   มาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 25 พ.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com