JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   11 กุมภาพันธ์ 2537 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 85 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. Network engineer 2. Network Admin 3. IT Support
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  32,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.60
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2561 ถึง 2564
 บริษัท :  NetONE Network Solution Company Limited
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  408/81 19th Floor Building Phaya, ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ตำแหน่ง :  Network Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ติดตั้ง upgrade อุปกรณ์ Network Cisco route,swtich ให้พร้อมใช้งาน ตาม SLA

- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาทางด้าน Wifi aruba

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

- Maintenance service PM Network equipment

- ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของหน่วยงานลูกค้า

- จัดทำรายงานข้อมูลระบบเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพกระบบเครือข่ายของหน่วยงานลูกค้า

- Monitor network link internet ในหน่วยงานนของลูกค้าพร้อมทั้งวิเคราะห์จัดทำ Report

 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2559 ถึง ตุลาคม 2560
 บริษัท :  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 ตำแหน่ง :  Network Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ติดตั้ง แก้ไขปัญหา upgrade และดูแลอุปกรณ์ Network ให้พร้อมใช้งาน

-แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และNetworkให้กับ User

-ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

-ติดตั้ง Server และดูแลแก้ไขปัญหา

-Backup Database Veeam Backup & Replication,SQL Server

-config switch cisco,hp
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2558 - พฤษภาคม 2558

บริษัท เอส. อาร์. สปินนิ่ง จำกัด

108 หมู่2 ตำบล ต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ตำแหน่ง IT Support Part time

เงินเดือน 300บาท/วัน
หน้าที่รับผิดชอบ

-ดูแล Server,Network,CCTV และระบบ IT ภายในบริษํท

-ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

-Backup Database

-ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

-แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และNetworkให้กับ User



 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - สามารถติดตั้ง config และแก้ไขปัญหาในส่วนของ route และ switchเบื้องต้นของ Ciscoได้

- ติดตั้ง Database Server MySQL Server, DHCP ,Vmware

- Backup Database Veeam Backup & Replication,SQL Server

- ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ Printer
................
ประสบการณ์ด้านไฟร์งวอลล์ไม่ค่อยมี/ดูแลไวร์เลส 2ปี

 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่่ง ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ระดับอุดมศึกษา ในงาน ราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ สือสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเชียน

 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 พ.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com