JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 พฤศจิกายน 2534 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   177 Cm. น้ำหนัก 80 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น(จบรด.)
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. IT SUPPORT 2. IT Engineer 3. Sale
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.47
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2564 ถึง 2564
 บริษัท :  MAA GROUP
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  IT Senior Support
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. บริหารจัดการ IT Infrastructure
เช่น Windows OS, Storage and Backup system,
Network, Security, Firewall, VPN, Internet
2.บริหารจัดการ troubleshoot VLANs, LAN and WAN
network infrastructure รวมถึง TCP/IP Protocol,
Ethernet, Switches, Routers, Gateways, QoS และ
VPN tunnels
3. บํารุงรักษา และพัฒนา ความปลอดภัย(security)ของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทโดยเฉพาะระบบเครื่องแม่ข่าย (Server)(high availability and optimum performance)
ให้ระบบมีความเสถียร มีแผนรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน(system work properly and capacity planning)
4.ดูแลเครื่องแม่ข่าย server ต่างๆ. Domain Controller Server : Windows Server (ADDS), Database Server, File Server, Application Server, Virtualization server)
5. บริหาร backup and recovery policies
6.วิเคราะห์หาทางปิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้ระบบต่างๆ(Engage business direction)
7. บริหารจัดการ hardware, software และอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ IT (IT Equipment Maintenance)
8. สนับสนุน/แก้ไขปัญหา user จากการใช้งาน (issue management)
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564
 บริษัท :  True
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ก
 ตำแหน่ง :  IT Friend
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • แนะนำบริการ โปรโมชั่น ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายให้กับลูกค้่า
• ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า (สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์เสรืม และอื่นๆ)
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   สิงหาคม 2561 - มีนาคม 2564
TIFFA EDI
19 4th floor, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260
ตำแหน่ง IT ENGINEER
เงินเดือน 16300
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดตั้งโปรแกรม , ดูแลระบบ Network, Server ,support ,SQL Sever ,
support ลูกค้าเกี่ยวกับโปรแกรมคีย์ใบขน งานภายในที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ
........................
มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2561
เอ็น.แอล. ซานิทารีฟิตติ้ง จำกัด
1 ซ.ศรีนครินทร์56 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง IT Support
เงินเดือน 15000
หน้าที่รับผิดชอบ
support user ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer และอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด
ดูแลระบบ ERP , VPN , กล้องวงจรปิด , server ตู้สาขาโทรศัพท์
....................................
พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2560
ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
244/3 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 12000
หน้าที่รับผิดชอบ
ขาย ซ่อม ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด
IT Support
IT Technich
..............................
เมษายน 2556 - ตุลาคม 2557
Lee Telecom
นครราชสีมา
ตำแหน่ง พนักงานขาย
เงินเดือน 10000
หน้าที่รับผิดชอบ
ขาย ส่ง โทรศัพท์มือถือ
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2564
 สถาบัน :   Truecrop
 หลักสูตร :   IT Friend 2020
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - พิธีกร
- ร้องเพลง เล่นดนตรีไทย
- นักกีฬา
- จิตอาสา
..............
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ-Hard Skills
- PHP / ระดับมีประสบการณ์
- Python / ระดับเริ่มต้น
- Javascript / ระดับเริ่มต้น
- Troubleshooting / ระดับมีประสบการณ์
- Java / ระดับเริ่มต้น
.......................
ทักษะเสริมเพิ่มเติม-Soft Skills
- Emotional Intelligence
- Creativity
- Communication
- Team spirit
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประธานชมรมไมโครคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หัวหน้าฝ่ายไอที องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิธีกรงานกิจกรรมในโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 พ.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com