JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   24 ธันวาคม 2535 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   173 Cm. น้ำหนัก 70 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วุฒิการศึกษา :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การระหว่างประเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.72
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 2564
 บริษัท :  ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  ให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง
 ที่อยู่บริษัท :  976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -พิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-โทรสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากลูกค้า
-นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์และโทรสอบถามลูกค้าให้กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2558 ถึง มกราคม 2561
 บริษัท :  ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจตราด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  103 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจของธนาคาร
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
- ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคารให้กับลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ประสบการณ์ด้านการพิจรณา 5 ปี
-จ้าหน้าที่สินเชื่อรถ ด้านรถเทรอเลอร์มือสอง 2 ปี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 พ.ค. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com