JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 พฤศจิกายน 2522 อายุ 41 ปี
 ส่วนสูง :   179 Cm. น้ำหนัก 98 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  IT Programmer
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2554
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  NIDA
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.46
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.71
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2563 ถึง มีนาคม 2564
 บริษัท :  DataNow
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  71/137 หมู่ที่ 6 เมืองปทุมธานี บางคูวัด ปทุมธานี
 ตำแหน่ง :  ETL Developer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. Develop SSIS Package from DTS of SQL Server 2000 (BOT
DataSet) to Package of SQL Server 2019.
2. Create Batch File to copy file to host by WINSCP (SFTP
Protocol).
3. Improve XML Generating Process for BOT DataSet
4. Improve Excel Macros Generating Process for BOT DataSet.
5. Meeting UAT with users and collect problem issues to
improve excel macros and XML Files.
6. Study Pentaho Business intelligence System version 9.1
7. Study Python programming.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563
 บริษัท :  Accellene (Thailand)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  200 หมู่ที่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 2503
 ตำแหน่ง :  Application Developer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. Support GSB (HeadQuarter) about Credit Card Business as
followed
1.1 Develop ETL Process by Oracle Coding such as
Package, Procedure and function.
1.2 Develop Windows Batch Script for importing and
exporting text files and windows task scheduler upon
requirements such as cardlink process, C-Score (Collection
Score), APS Writeoff and ETL HouseKeeping Program.
Develop and maintain SAP Business Object (SAP BO) such as
BO server, Universe Designer and Reports such as writeoff,
GSB Refinance Reports.
1.3 Document Unit Test for UAT, CIP for deployment to
Production Process each project.
1.4 Support and Troubleshooting the GSB Requirements.
1.5 Support others Accellence’s requirements.
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
Soft Power IT
128/404 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่ง Crystal Report & BI Developer
เงินเดือน 33000
หน้าที่รับผิดชอบ
1. Develop SQL Scripts and customize static Reports by
Microsoft® Crystal Report for SME Customers.
2. Consult Business Intelligence System for adhoc reports to
SME customers.
..............................
สิงหาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
PSP (Thailand)
10/88 The Trendy Building, 5th Floor, Sukhumvit Soi 13,Sukhumvit Road, Khlong Toei-Nuea, Wattana,BKK
ตำแหน่ง Developer
เงินเดือน 32000
หน้าที่รับผิดชอบ
1. Develop the ETL Data Processing (Landing Stage,
Integration Stage, Data Model Stage and Computation Stage
(Reporting)) by coding the stored procedure and customize the
existing one for developing based on the new requirements
and reporting forms by Bank Of Thailand (BOT).
1.1 Create Data Model of Electronic Banking System (EBS) in
term of master and detailed table by import data of Integration
Stage.
2. Create Data Model of FX Trading Transaction Type of FXM
that is the information about foreign currency trading in all
currencies in exchange for Baht (Excluding foreign currency
exchange) with all types of parties and all types of transactions
are contracts with an equivalent amount of 1,000,000 US
dollars or more in Integration Stage.
3. Develop and improve FX Process.
4. Create Graph Model for running stored procedure by using
CloverETL® Designer Software and the graph is deployed and
run by AF1 Application Software.

..................................
สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2561
CP Land (Public)
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ตำแหน่ง Software Developer
เงินเดือน 28450
หน้าที่รับผิดชอบ
1. Develop Business Intelligence (BI) System by Pentaho®
Community Dashboard Editor (CDE) and Pentaho® Reporting.
1.1 For internal office and customer (CP ALL, Makro®), for
example, Budget, Facility Management System (Assets, Stocks,
Machines, Energy Utilization and Expense)
1.2 People Counting System (CP Tower 2, SCG Canteen and
Terminal Pattaya (POC Progress))
2. Develop Data Migration by Pentaho® Data Integration
(Spoon) and Microsoft® SQL Server Integration Service
(SSIS) from Camera (CSV File) to Database
(SQL Server 2008 r2)
3. Design the system infrastructure and network solution for
supporting the Facility management system and BI System
Application by VM Ware Software.
4. Trouble Shooting the such system, for example,
ransomware invasion and device locked virtualization problem
(Memory Leak Problem).
5. Design satisfaction form complying with ISO documents.
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ภาษา python พอได้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 พ.ค. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com