JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   14 พฤศจิกายน 2539 อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :   173 Cm. น้ำหนัก 52 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. Web Developer (Python) 2. Programmer (python) 3. Software Developer
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.87
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2564 ถึง 2564
 บริษัท :  greenline synergy co. ltd
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  488 Srinakarin Road, 7th Floor, Samitivej Srinakarin Hospital, Suanluang, Bangkok 10250
 ตำแหน่ง :  Programmer (outsource)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Support issues ตามที่ได้รับมอบหมาย
สร้าง และ ดูแลหน้า Fax claim work list
- สร้างตารางดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล postgresql
- ดูแล และแก้ไข Bug ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพิ่ม ตามSpec ที่ได้รับ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563
 บริษัท :  Almacom (Thailand)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  240/6 ซอย รามคำแหง 110 แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
 ตำแหน่ง :  Developer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : แก้ไข issues ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำระบบให้ Nanotech ของ สวทช.
- ทำระบบการจอง ระบบตั้งเวลาการซ่อมเครื่อง
- ตั้งเวลาในการจัดการ การจองอุปกรณ์
- เขียน รีพอร์ต Module บัญชี ในรูปแบบ Excel และ PDF
- ช่วยทำ Module Production โปรเจค NRP
- Support Project หากโปรแกรมเกิดการทำงานผิดพลาด หลังจากส่งงานไปแล้ว
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2561
งานเกษตรแฟร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก บางพระ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีมหาวิทยาลัย
หน้าที่รับผิดชอบ
ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ 2561
- ดูแล เพิ่ม แก้ไข หน้าเว็บข่าวสารของมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก บางพระ
- ดูและ ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดของงานและกิจกรรม
.........................
สิงหาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561
ไทยบียอนซ์ จำกัด
7/386 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 20140
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
เงินเดือน 9,000 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ
#โปรแกรมเมอร์
- พัฒนา "ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ภายในองค์กร"
- เพิ่ม ปรับ ปุรงแก้ไข โปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
- ติดตั้ง "ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ภายในองค์กร" ลงเซิฟเวอร์ เพื่อนำไปใช้ในองค์กร
- ประเมินผลหลังจากติดตั้ง เพื่อนำกลับไปแก้ไข และพัฒนา

#ไอทีซัพพอร์ต
- ดูแล ซ่อมบำรุง และติดตั้ง คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้
- ดูแล ซ่อมบำรุง และติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด
- ดูและ ซ่อมบำรุงระบบปริ้นเตอร์
- บันทึก จัดเก็บ กล้องวงจรปิด ตามระยะเวลาที่กำหนด

#เน็ตเวิร์ค
- แก้ไข เปลี่ยน ปรับปรุง ระบบเน็ตเวิร์คและสายแลน
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  50  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - เขียน python ได้
- มีความรู้ด้านภาษา Python
- มีความรู้ด้านระบบ ERP Odoo
- มีความรู้การทำรีพอร์ต บัญชี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 พ.ค. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com