JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 มกราคม 2504 อายุ 47 ปี
 ส่วนสูง :   0 Cm. น้ำหนัก 0 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2542
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยสยาม
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา :  การตลาด
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.21
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2562 ถึง 2564
 บริษัท :  บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ถนนกรุเทพกรีฑา
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ประสานงานภายใน/ภายนอกบริษัท และบริษัทคู่ค้า , ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนดำเนินการแล้วเสร็จ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2561
 บริษัท :  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  89/170 อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กทม 10210
 ตำแหน่ง :  เจ้าหนี้วิเคราะห์สินเชื่อ อาวุโส
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาวงเงิน และอนุมัติเกี่ยวกับสินเชื่อ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กราคม 2555 ถึง มิถุนายน 2558
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบริหารการขาย บัตรเครดิต
ข้อมูลบริษัท : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน(บาท) : 25,000 บาท
รายละเอียดงาน :
-บริหารจัดการทีมงานขายบัตรเครดิต และ บัตรกดเงิน
-ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายได้ตอบแทน
-คัดเลือกบุคคลากรหรือทีมงานใหม่ๆเข้าทำงาน
.......................
มิถุนายน 2547 ถึง ธันวาคม 2554
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
ข้อมูลบริษัท : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดงาน :
วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาวงเงิน และอนุมัติเกี่ยวกับสินเชื่อ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สินเชื่อรถยนต์ 10กว่าปี /สินเชื่อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักและสินเชื่อรถบรรทุก รถเทรนเลอร์ มีบ้าง
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 30 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com