JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   20 กุมภาพันธ์ 2527 อายุ 37 ปี
 ส่วนสูง :   170 Cm. น้ำหนัก 63 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้จัดการสินเชื่อรถเทรนเลอร์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  28,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2554
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การประชาสัมพันธ์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.06
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2563
 บริษัท :  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  สินเชื่อผู้ประกอบการ sme สินเชื่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 ที่อยู่บริษัท :  กรุงเทพมหานคร,
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  นำเสนอสินเชื่อเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการ ในลักษณะเช่าซื้อ ทำสัญญาเช่าซื้อ ตรวจสอบเอกสารประวัติทางเครดิต ลูกค้า บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ จัดทำแผนการตลาดสินเชื่อธุรกิจ
ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ

สาเหตุที่ลาออก: ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2561
 บริษัท :  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  กรุงเทพมหานคร
 ที่อยู่บริษัท :  การธนาคารสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลด้านสินเชื่อบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
• บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการ จัดทำแผนการตลาดสินเชื่อธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
• ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พิจารณารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ของลูกค้าธุรกิจ
• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าธุรกิจ เพื่อบริการและประเมินความเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เป็นปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าธุรกิจ ให้บริการลูกค้าตามนโยบายของธนาคาร และแสวงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้า

สาเหตุที่ลาออก: ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ต.ค. 55 - มี.ค. 60
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจของบริษัท: การธนาคาร ให้บริการด้านสินเชื่อทุกรูปแบบ
ตำแหน่งล่าสุด: เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท ต่อเดือน
ความรับผิดชอบ: ทำหน้าที่ในส่วนงานด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ วิเคราะห์พิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อ และเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
ความสำเร็จในการทำงาน: เรียนรู้ ผ่านการทดลองงานใน3เดือน

 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  มีความคิดสร้างสรรค์, ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, เป็นตัวของตัวเอง, มีบุคลิกที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย, สามารถทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ , เรียนรู้เร็ว, จิตใจดี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 30 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com