JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   23 มิถุนายน 2534 อายุ 29 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 48 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. หัวหน้าแผนก 2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  17,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2557
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.66
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2561 ถึง 2564
 บริษัท :  พรี เซอร์ อะโกร โปรดักส์ จักัด
 ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบผัก ผลไม้สดและแช่แข็ง เพื่อส่งออกให้ลูกค้า
 ที่อยู่บริษัท :  231/2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ทำแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าและบุคลากรในสายการผลิต และกระบวนการผลิตในสายการผลิต
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2557 ถึง มิถุนายน 2561
 บริษัท :  สันติภาพเทรดดิ้ง
 ประเภทธุรกิจ :  ส่งออกพืช ผักแปรรูป
 ที่อยู่บริษัท :  35 ม.9 ถ.หางดง-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลการรับวัตถุดิบ,คุณภาพวัตถุดิบ ควบคุมกระบวนการผลิตในสายการผลิต
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Powerpoint
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2562
Lloyd's Register LRQA
หลักสูตร BRC Global Standard for Food Safety lssue 7 to 8
ธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2559
บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กันยายน 2558 - กันยายน 2558
บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 29 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com