JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   31 สิงหาคม 2537 อายุ 26 ปี
 ส่วนสูง :   153 Cm. น้ำหนัก 53 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2. พนักงานควบคุมการผลิต 3. พนักงานประกันคุณภาพ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  22,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 วุฒิการศึกษา :  วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 สาขาวิชา :  อาหารปลอดภัยเเละโภชนาการ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.27
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 2564
 บริษัท :  พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้
 ประเภทธุรกิจ :  ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารอบแห้ง Freeze Dry เช่น อาหารทะเล, เนื้อสัตว์, ผลไม้อบแห้ง,ซุปกึ่งสำเร็จรูปตรา Thai Chef, ครีมเทียม
 ที่อยู่บริษัท :  77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ระดับ 2
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดกำลังคนเเละวางเเผนงานเพื่อให้ทันส่งลูกค้า ควบคุมกระบวนการผลิต ตัดรายงานการผลิตในระบบ ERP
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561
 บริษัท :  บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งผลไม้สด ผลไม้แช่เยือกแข็ง
 ที่อยู่บริษัท :  99/13 หมู่ 1ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าหน่วย
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดสรรงานให้กับพนักงาน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามเเพลนที่วางไว้
ดูเเลเรื่องถุงกล่องให้ตรงกับสินค้าที่ผลิตไป
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มิถุนายน 2560 - ตุลาคม 2560
บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
24 หมู่ 1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 7400
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต
เงินเดือน 15,000
หน้าที่รับผิดชอบ
คิดคำนวณน้ำหนักกุ้งในการฟรีส, คิดยิวกุ้ง,ทำการสั่่งถุงกล่องเพื่อเเพ็คกุ้งใส่กล่อง,ฟรีสกุ้งให้ได้เป้า

 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  **ซุปเปอร์ไวเซอร์ 3ปี/แผนกแพ็กกิ้งครีมเทียม/หัวหน้าหน่วย แผนกผักผลไม้5-6 เดือน**

- ใช้โปรเเกรม Microsoft word, excel และpower point ได้
- ใช้โปรเเกรม SPSS
- ใช้โปรเเกรม paint
- อ่านร้อยเเก้ว
- ใช้โปรเเกรม IMMUCAL ในการคำนวณสารอาหาร
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร อาหารปลอดภัยเเละโภชนาการ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี กระทำตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อหมู่คณะ
เมษายน 2560 - เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร อาหารปลอดภัยเเละโภชนาการ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร อาหารปลอดภัยเเละโภชนาการ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
กุมภาพันธ์ 2557 - กุมภาพันธ์ 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร อาหารปลอดภัยเเละโภชนาการ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร กรรมการคุมสอบโครงการตอบปัญหาธรรมมะ '' ทางก้าวหน้า'' ครั้งที่ 32
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 29 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com