JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   29 มีนาคม 2529 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 90 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3. จป.เทคนิคขั้นสูง
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2551
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  ม.ราชภัฎสวนดุสิต
 วุฒิการศึกษา :  นิติศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  นิติศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.29
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2560 ถึง 2564
 บริษัท :  บริษัท อาซาฮี เซเคย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  บริษัทผลิตแม่พิมพ์ยาง
 ที่อยู่บริษัท :  142/14 ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการคำนวณโบนัส
ด้านการวางแผนการอัตรากำลังพล
ด้านแรงงานสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆ
ด้านประกันสังคม
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
Report วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร
จัดกิจกรรมในองค์กร(เสริมสร้างทัศนคติด้านบวก)
ประเมินผลประจำปี
จัดทำระบบ มาตรฐาน ISO 9001-2015
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ( เป็น จป.)
งานขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
ขอวีซ่า แรงงานต่างด้าว
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานแก้ฝ่ายบริหารของบริษัท
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
 บริษัท :  บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ราชบุรี
 ตำแหน่ง :  ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการวางแผนการอัตรากำลังพล
ด้านแรงงานสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆ
ด้านประกันสังคม
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
Report วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร
จัดกิจกรรมในองค์กร(เสริมสร้างทัศนคติด้านบวก)
ประเมินผลประจำปี
จัดทำระบบ มาตรฐานต่างๆ เพื่อการรับรอง
ฯลฯ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557
บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด
จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง HR Supervisor
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหาพนักงานให้ครบตามโครงสร้างบริษัท
ประเมินผลทดลองงาน
ประเมินเลื่อนตำแหน่ง
ด้านคำนวณค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการวางแผนการอัตรากำลังพล
ด้านแรงงานสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆ
ด้านประกันสังคม+สรรพากร
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
างแผนอัตรากำลังพล
ด้านแรงงานสัมพันธ์
ด้านคำนวณค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการวางแผนการอัตรากำลังพล
ด้านแรงงานสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆ
ด้านประกันสังคม+สรรพากร
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
Report วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร
จัดกิจกรรมในองค์กร(เสริมสร้างทัศนคติด้านบวก)
ประเมินผลประจำปี
งานด้านจัดซื้อ
.........................
สิงหาคม 2552 - สิงหาคม 2556
บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
88/11 ม.8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหาพนักงานให้ครบตามโครงสร้างบริษัท
ประเมินผลทดลองงาน
ประเมินเลื่อนตำแหน่ง
สรรหาพนักงานให้ครบตามโครงสร้างบริษัท
ประเมินผลทดลองงาน
ประเมินเลื่อนตำแหน่ง
ด้านคำนวณค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการวางแผนการอัตรากำลังพล
ด้านแรงงานสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆ
ด้านประกันสังคม+สรรพากร
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
Report วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร
จัดกิจกรรมในองค์กร(เสริมสร้างทัศนคติด้านบวก)
ประเมินผลประจำปี
คำนวณโบนัส
ฯลฯ
..............................
มีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2552
บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด
3/1 ม.11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหาพนักงานให้ครบตามโครงสร้างบริษัท
ประเมินผลทดลองงาน
ประเมินเลื่อนตำแหน่ง
ประเมินประจำปี
อบรมพนักงานใหม่
ดูแลงานเอกสารพนักงานใหม่
สรุปจำนวนอัตราพล
เป็นต้น
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - กีฬาฟุตบอล
- ว่ายน้ำ
- การเจรจา ต่อรอง
- ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  -ประธานคณะกรรมการสวัสดิการในบริษัทฯ 2553-2555
-คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างจังหวัดกาญจนบุรีปี 2554-2555
-จป.บริหาร
-จป.หัวหน้างาน
-คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
-จป.เทคนิคขั้นสูง (ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด)
..............................
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กรกฎาคม 2555 - กรกฎาคม 2555
สสส.
หลักสูตร Happy 8 Menu
กรกฎาคม 2555 - กรกฎาคม 2555
อ.กฤษฏ์ อุทัยรัตน์
หลักสูตร manpower Planing and management
มีนาคม 2555 - มีนาคม 2555
การจัดการธุรกิจ
หลักสูตร การวางแผนระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน
มีนาคม 2555 - มีนาคม 2555
อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
หลักสูตร ทักษะการจัดการคนและจัดการงาน
มิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2554
ศาลแรงงานกลาง
หลักสูตร การใช้มาตราการลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้างอย่างถูกต้อง
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 6 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com