JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   25 ตุลาคม 2528 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   161 Cm. น้ำหนัก 75 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ฝ่ายบุคคล, ธุรการประสานงาน, คอลเซ็นเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  28,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2549
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.98
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวช.
 ชื่อสถานศึกษา :  เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวช.
 สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.88
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2560 ถึง 2564
 บริษัท :  เสม็ดแกรนด์วิวรีสอร์ท
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  95/2 หมู่ 4 ต เพ อ เมือง จ ระยอง
 ตำแหน่ง :  บุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลพนักงาน
เงินเดือน
เงินสมทบ
ติดต่อหน่วยงานราชการ
จัดฝึกอบรมพนักงาน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2561
 บริษัท :  เดอะรีสอร์ทไทยแลนด์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  เกาะช้าง
 ตำแหน่ง :  บุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลพนักงาน
เงินเดือน
เงินสมทบ
ติดต่อหน่วยงานราชการ
จัดฝึกอบรมพนักงาน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  36  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  36  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 6 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com