JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 มกราคม 2504 อายุ 39 ปี
 ส่วนสูง :   0 Cm. น้ำหนัก 0 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ขับโฟล์คลิฟท์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  14,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2545
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  ช่างโยธา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.11
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2562 ถึง 2564
 บริษัท :  LF Logistics Ltd
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  นิคมเหมราช สระบุรี
 ตำแหน่ง :  ขับโฟล์คลิฟท์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ขับโฟล์คลิฟท์เตรียมอุปกรณ์ในการผลิตไปเตรียมให้ไลท์ผลิต
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2554 ถึง กรกฎาคม 2562
 บริษัท :  DHL Supply chain Ltd
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี
 ตำแหน่ง :  ขับโฟล์คลิฟท์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตักงานท้ายไลท์ผลิตลงมาให้เช็คเกอร์เช็ค และรับงานแล้วตักไปเก็บที่Location รับพาเลทและเช็คยอดให้ตรงกับใบงาน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2562 ถึง มีนาคม 2562
 สถาบัน :   DHL
 หลักสูตร :   Reach Truck,Couter Balance Truck,Powet Palat Truck
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2558
 สถาบัน :  DHL
 หลักสูตร :  MHE Train the Trainer Course
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  มีใบรับรองและใบcer
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 5 เม.ย. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com