JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   13 กรกฎาคม 2520 อายุ 43 ปี
 ส่วนสูง :   179 Cm. น้ำหนัก 58 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Assistantn IT Manager, IT System Engineer, Assistant Warehouse Manager
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  42,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.02
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2560 ถึง 2564
 บริษัท :  บริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  99/7 หมู่ 4 อาคารซอพแวร์ปาร์ค ชั้น 29 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 ตำแหน่ง :  IT System Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  โครงการเปลี่ยนระบบ Core Banking ของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
• ประสานงาน ตรวจรับอุปกรณ์สินค้า,ควบคุมการติดตั้งตามสัญญา TOR และ Configure อุปกรณ์ Server และ Network ที่ Data center สำนักงานใหญ่และศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ Backup site ผลิตภัณฑ์ ดังเช่น HPE 3Par ,IBM iSeries AS/400, IBM DS8000 ,Dell EMC,Cisco,F5 BIG, Hitachi Blade Server CB500,ฯลฯ เป็นต้น
• จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับเครื่องข่ายเพื่อรองรับสำหรับการอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้โมดูลต่างๆของโปรแกรมระบบ Core banking system จัดเตรียมทั่วประเทศทุกภูมิภาค
• ร่วมดำเนินการทดสอบแผนภัยพิบัติฉุกเฉิน DRP ( Disaster Recovery Plan) เพื่อให้ช่วงเวลาที่กู้คืนจากการหยุดทำงานของระบบRTO ในการ Implement ของแผนภัยพิบัติเป็นไปตามมาตราฐานบริการ SLA ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
• ดำเนินการวัดผลวิเคราะห์ Performance test ของระบบ Core banking system ที่ตรวจวัดผลโดยใช้โปรแกรม HPE LoadRunner และ HPE Operations Bridge Manager (OBM) ซึ่งใช้ประกอบรายงานผลการทดสอบ
• ประสานงานและควบคุมพร้อมติดตามผลการทดสอบ Performance test และการทดสอบอื่น ของระบบ Core banking system
• Implement โปรแกรมระบบ HPE Operations Bridge Manager (OBM) ซึ่งใช้ในการ
ตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Core banking system
• ทดสอบและconfigure โปรแกรมที่ใช้ในสาขา และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆของธนาคารทั้งหมด
• สนับสนุนการออกแบบและบำรุงรักษาพร้อมกับตรวจสอบกาทำงาน Monitor โครงานสร้างฐานทั้งหมดของระบบ Core banking system
• ตรวจสอบสถานะการทำงาน ประสิทธิภาพโดยรวม hardware,software ของ Server,Network,Loadbalance ใช้ผ่านโปรแกรมเช่น HP Business Service Management, Operations Bridge Manager, HP Arcsight, Orion Solarwinds, เป็นต้น
• ตรวจสอบและทดสอบระบบการส่งข้อมูลระหว่าง core banking system ผ่านทางFTPS,SFTP protocol
• สนับสนุนและร่วมการ Implement ระบบ backup solution ผ่านทาง CommVault, Dell EMC Data Domain, HPE 3 Par remote copy ,IBM Flash copy
• เฝ้าระวังและตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบ core banking system ตลอด 24x7 วัน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2551 ถึง ธันวาคม 2558
 บริษัท :  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์2และ3 ชั้น22 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
 ตำแหน่ง :  IT System Administrator
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • จัดการควบคุมและดูแลระบบ IBM AS/400 ในการประมวลโปรแกรม Loan Silverlake Application ทำการ Save Entire ข้อมูล,กู้คืน Library,ทดสอบUAT, ประมวลผล Batch job รายวัน ,รายงาน BOT ธปท. ประจำเดือน
• จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ และหุ้นสามัญ ประจำปี
• จัดการควบคุมระบบ Backup ข้อมูลทั้งหมดผ่านทาง Symantec Backup Exec
• จัดการควบคุม สร้าง,ลบ,ปรับแต่ง Active directory และ Exchange server
• จัดการควบคุม Domain names,File server ,Print server
• จัดการ Deploy และUpgrade Software อาทิเช่น ไมโคซอฟท์ ออฟฟิค และจัดอบรม Training การใช้งานในองค์กร
• สนับสนุนและดูแลรักษาการใช้งาน Outlook ทาง Outlook Web Access , Calendar , Scheduling
• จัดการและควบคุมความปลอดภัย Black list และSpam mail ผ่านทาง Nusoft UTM , Fortigate Firewall, Microsoft ISA
• จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการ Audit ประเมินความเสี่ยง (Risk) , แผนจัดการกู้คืนระบบ,(Disaster recovery), การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบ (Change management)
• สนับสนุนการติดตั้งและอัพเกรด Delphi /400 เพื่อพัฒนาโปรแกรม In house บน AS/400
• ดำเนินการทดสอบแผน DRP โดยกู้คืนระบบทั้งหมดเพื่อตามแผน BCPรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ปกติต่างๆ
• จัดการดูแลบำรุงรักษาระบบสาขาต่างประเทศ(มาเลเซีย) โดย เดินทางบินไป-กลับ เพื่อดูแลให้ระบบ Server, In-house Application ,Telephone สามารถทำงานได้ตลอดวันทำการสาขา
• จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานเพื่อทำการเปลี่ยนHardware Server ใหม่ทั้งหมด
• สนับสนุนและดูแลรักษา Inhouse Application ,Update Application และ Service Patch ควบคุมผ่านทาง WSUS,GFI LanGuard ทุกสาขา
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   เมษายน 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2551
ตำแหน่ง IT System Administrator
บริษัท บริษัท Schenker (Thai) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 3388/54-61, 63, 66-67 อาคารสิรินรัตน์ ชั้นที่ 16-19 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
เงินเดือน 18000
ลักษณะงานที่ทำ
• สนับสนุนและดูแลบำรุงรักษาระบบโปรแกรม SAP FI (Financial Account )สำหรับใช้ภายในองค์กร
• สนับสนุนและดูแลบำรุงรักษาระบบโปรแกรม WMS ผ่านทางบริการข้อมูล EDI ไปยังคลังสินค้าของลูกค้า CISCO,HP,Sabic Innovative,Motorola,IBM,Acer โปรแกรมที่ใช้พัฒนาจาก PowerBuilder,SQL,VBA,AS/400
• จัดการและดูแลบำรุงรักษา Linux,VM Ware ,Citrix System, Lotus Notes,AD, Database, DMZ, WSUS, Gateway, Antivirus, DHCP,FTP,Storage และ Backup
• ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทยเพื่อทำการ Migration ระบบ Citrix มาเปลี่ยนเป็นใช้ Vmware ต้องจัดเตรียมข้อกำหนดของ Hardware และ Softwareติดตั้งและโอนถ่ายข้อมูลมาที่สำนักงานประเทศไทย
• ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยเพื่อทำการ Migration ระบบเมล์client Netscape และ Lotus note มาเปลี่ยนเป็นใช้ Outlook และดำเนินการConvert data ทั้งหมดทุกสาขาที่สำนักงานประเทศไทยเพื่อรองรับการใช้งาน
• สนับสนุนและดูแลบำรุงรักษา Cisco routers, Cisco switches, Layer 2 and 3 switches, Wireless AP, VPN, และ firewalls (Cisco ASA series, PIX)
• จัดการและดูแลบำรุงรักษา PC 1000 เครื่อง ,Server ทั้ง Hardware และ Software ทุกสาขาให้ทำงานปกติเป็นไปตาม Policies security ของทางสำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมันนี
.................................
มีค. 2560- กค. 2560 บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) IT Infrastructure
เลขที่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโอลดิงส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
• จัดเตรียมเครื่อง server และอุปกรณ์เครือข่าย network ชุดใหม่ สำหรับติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และสถานที่เช่าพื่นที่ co-location เพื่อติดตั้ง server
• จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ และหุ้นสามัญ ประจำปี
• สนับสนุนการปฏิบัติงานโปรแกรม In house บนระบบ IBM AS/400 และระบบโปรแกรมSAP Business One (Financials)
• ประสานงานและทดสอบ UATกับ Out source พัฒนาโปรแกรม สำหรับธุรกิจ Leasing เพื่อให้ทำงานผ่านบนWeb browser
• จัดหาและดูแลระบบ Cloud Google G suite เพื่อรองรับผู้ใช้ทุกสาขา 200 คน
• จัดเตรียมทรัพยากร เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ ,ระบบกล้อง CCTV และ Security Policies เพื่อรองรับสาขาจำนวน 40 สาขา

2540-2549 บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) IT Operation support
เลขที่ 199/9 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
• จัดการควบคุมดูแลระบบเครือข่าย Network ที่โรงงานผลิต และสำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิต
• ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงานฝ่ายบัญชี ,ฝ่ายจัดซื้อ, คลังสินค้าคงคลัง,สินค้า Consume และ Spare part ,คลังสินค้าทัณฑ์บน,ฝ่ายการผลิต,ฝ่ายสการตลาด, สำหรับเพื่อรองรับการ Implementation ระบบ ERP
• สนับสนุนและดูแลบำรุงรักษา ระบบโปรแกรม In-house ( VB,SQL MS-Acces,Crytal Report)และ ระบบโปรแกรมการผลิตเหล็ก Production line ใช้ระบบ OpenVMS, Fortran77 Application
• สนับสนุนและดูแลบำรุงรักษา Server, Patch update และ Hardware,Software upgrade ระบบ OS Windows2000,Linux Redhat,OpenVMS, Novell Netware
• จัดการและบำรุงรักษาควบคุมอุปกรณ์ Computer Industry ในสายการผลิตและสำหรับงานห้องLaboratory ทดสอบวิเคราะห์โลหะ
• จัดการควบคุมระบบ Backup และ Restore ข้อมูลทั้งใน Computer IndustryสายการผลิตและComputer สำนักงาน
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษา จีน :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
-มีความรู้ด้านIT
-มีประสบการณ์ด้าน POS
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 31 มี.ค. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com