JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   26 เมษายน 2533 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   167 Cm. น้ำหนัก 70 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น(จบรด.)
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  การตลาด
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. การตลาด 2. พนักงานขาย 3. กราฟฟิค
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  40,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2554
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจักพงษภูวนาถ
 วุฒิการศึกษา :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เศรษฐศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.22
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2563 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  84 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - รับผิดชอบในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแทนในช่องทางต่างๆในการเพิ่มยอดขาย
ของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางที่ได้กำหนดไว้
- ร่วมวางแผนในการคิดกลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางในการขายพร้อมรวมไปถึงโปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขาย
ในแต่ละช่องทางที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์ทิศทางการตลาดในการเพิ่มยอดขายให้กับช่องทางบูธและตัวแทนจำหน่ายให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
- ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเาริมการขายร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลที่ทางบริษัทได้ขอพื้นที่ในการตั้งบูธ
ในโรงพยาบาลในเครือ BDMS
- รับผิดชอบออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการช่วยส่งเสริมการขายขององกร์
- ดูแลในส่งของสื่อออนไลน์ ในการคิด contend ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ ในช่องทางต่างๆ เช่น
Facebook Line เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมการตลาดสินค้าสภาวะคู่แข่ง และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่ง
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2558 ถึง กันยายน 2562
 บริษัท :  บริษัท SPR SolarRoof
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  33/22 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ชั้น16 ซ.สุขุมวิท55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - รับผิดชอบออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่เป็นการช่วยส่งเสริมการขายขององกร์และกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
- สนับสนุนกิจกรรมในส่วนของงานขายโดยการให้ข้อมูล และสร้างเครื่องมือที่เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายให้มีปรสิทธิภาพให้แก่พนักงานขาย ให้สามารถเสนอขายสินค้าได้สะดวกขึ้น
- ร่วมในการวางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
- ปฎิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด
- ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมการตลาดสินค้า สภาวะคู่แข่ง และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
- ประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่ง
- ติดต่อประสานงานตามแผนการตลาดที่ทางบริษัท ฯ กำหนด จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายและการตลาดทั้งปี
ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัท แก่ลูกค้าที่สนใจ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2556 - กรกฎาคม 2557
ไทย ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การขาย และการตลาด
เงินเดือน 20000
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกแบบสื่อการตลาดต่างๆ และจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมทางด้านช่องทางจัดจำหน่ายร่วมกับผู้แทนขาย ในส่วนอะไหล่เพื่อเพิ่มยอดขาย และคิดโปรโมชั่นต่างในแต่ละเทศการเพื่อ สร้างความเชื่อหมั่นให้กับ ร้านค้าทั่วประเทศ และเป็นการเพิ่มยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิมรวมไปถึงติดต่อ ประสารงานด้านการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และออกแบบ บูท ในงานมอเตอร์โชว์ มีการติดต่อกับลูกค้าเพื่อเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - วาดภาพ
- photoshop
- illustator
- skach up
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com