JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   18 สิงหาคม 2523 อายุ 40 ปี
 ส่วนสูง :   178 Cm. น้ำหนัก 75 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  การตลาด
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2. ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด (Event) 3. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย (Event)
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  48,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2545
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 สาขาวิชา :  บัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.54
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวช.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวช.
 สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.24
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  10 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2553 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ตำแหน่ง :  Senior Marketing Executive
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. วางแผน บริหารจัดการ กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น งานแสดงสินค้า, กิจกรรมสัมมนา, กิจกรรมขอบคุณลูกค้า, กิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย ฯลฯ
2. คิด กำหนดรูปแบบ และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
3. ควบคุมภาพรวมของงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. บริหารจัดการค่าใช้จ่าย ควบคุมงบประมาณให้คุ้มค่า เพื่อช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ได้งานที่มีคุณภาพ
5. จัดทำรายงานและสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายต่อไป
6. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และการวางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่, รักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงลูกค้าที่ยกเลิกบริการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
7. คิดโปรโมชั่นในกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการขาย และดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
8. บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อแสวงหายอดขายใหม่ และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเดิม (CRM & CSR)
9. วางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ (Media & PR)
10. วางแผนและบริหารการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ & การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
11. บริหารจัดการ ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางการตลาด (Leaflet, Brochure, Questionnaire)
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2552 ถึง ตุลาคม 2553
 บริษัท :  บริษัท คิว เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 ตำแหน่ง :  Marketing Executive
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
2. สำรวจราคาตลาดของคู่แข่งและจัดทำโปรโมชั่นที่โดนใจให้กับลูกค้า
3. วางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4. ออกแบบ และดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ธันวาคม 2548 - กันยายน 2552
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031
ตำแหน่ง Event Marketing Officer
เงินเดือน 14,500
เงินเดือน 14,500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิเช่น สัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าโรงพยาบาล และลูกค้าที่มีความสนใจในสุขภาพ, กิจกรรม CRM, บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นต้น
2. จัดงานแถลงข่าว เปิดศูนย์รักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ
3. ออกแบบ ดีไซน์ สื่อต่างๆ ของโรงพยาบาลเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. จัดทำนิตยสารของโรงพยาบาลเพื่อกระจายข่าวสาร โปรโมชั่น ให้กับลูกค้า
..................................
เมษายน 2547 - ธันวาคม 2548
บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
ตำแหน่ง Event Marketing Officer
เงินเดือน 12,000
หน้าที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าและข้อร้องเรียน สรุปผลและแจ้งให้หน่วยงานทราบเพื่อหาทางแก้ไขจุดบกพร่อง
2. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิเช่น สัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าโรงพยาบาล และลูกค้าที่มีความสนใจในสุขภาพ, กิจกรรม CRM, บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นต้น
3. ดูแลการเช่าพื้นที่ของอาคารโรงพยาบาล

............................
กรกฎาคม 2545 - เมษายน 2547
บริษัท ที.ซี.เอ็ม. โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่ง Marketing Officer
เงินเดือน 9,500
หน้าที่รับผิดชอบ
1. วิจัยตลาดและประเมินผล เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองต่อการแข่งขัน
2. นำผลวิจัยด้านราคาและจุดแข่งจุดอ่อนของคู่แข่งมาวิเคราะห์ เพื่อคิดโปรโมชั่นที่จูงใจกว่า
3. วางแผนและจัดกิจกรรมอมรมคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สนใจ โดยได้งบประมาณจากภาครัฐบาล
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรมคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านสื่อต่าง ๆ
5. บริหารและควบคุมการใช้งบประมาณในโครงการ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  70  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  70  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - งานพิธีกร MC
- ความสามารถด้าน Program computer : Microsoft Office, Photoshop, Illustrator
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com