JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   06 มกราคม 2529 อายุ 34 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 50 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/ส่งเสริม/สนับสนุน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Sales Support , Sale Admin , Customer Service
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.92
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   เลขที่ 900/8-10 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาว 10120
 ตำแหน่ง :  Admin Sale
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลรักษาลูกค้าเก่า ( ประสานงานเพื่อให้ทำการต่ออายุการใช้งานReport )
-โทรติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลโดยตรง
-ทำเอกสารสัญญาการซื้อขาย (ใบเสนอราคา)
-ดูแลเอกสารให้ครบเพื่อดำเนินการ
-ให้ข้อเสนอแนะหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย
ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ดูแลเบิกจ่ายเรื่องเงินของแผนก, เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานประจำแผนก
ดูแลและจัดเก็บเอกสารINVOICE ของเซลในแผนก
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่หลักโดยย่อ
-นำAgreement ที่ลูกค้าเซ็นต์แล้ว และจัดทำ Agreement Orginal& Copy
-นำเอกสารAgreement รวมทั้งเอกสารการชำระเงินส่งฝ่ายบริการ
-บันทึกยอดขายประจำวันลงในรายงาน
-ลงระบบ Crm ในกลุ่มproduct renew ให้กับSale
-จัดส่งจดหมายแจ้งเตือนหมดอายุและรายงานการใช้งานทาง email

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ (อธิบายเป็นข้อๆ)

-รับAgreement ที่ลูกค้าเซ็นต์แล้ว
-จัดทำ Agreement Orginal & Copy
-นำAgreement ที่มีลายเซ็นต์ลูกค้าและฉบับ Orginal & Copyนำส่งฝ่ายบริการ
-บันทึกยอดขายประจำวันลงในรายงาน
-รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ D&B
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าเบื้องต้น

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
-กรณีฝ่ายขายไม่อยู่ จะจัดทำ Agreement ที่เร่งด่วนให้ ลูกค้าแทน
-จัดส่งใบสมัคร Dun Registered ให้แก่ลูกค้าและติดตามการสมัครจนปิดการขาย
-จัดเตรียมการต้อนรับแขกชาวต่างชาติ ที่มาประชุม (การจองห้องพัก, การเลือกอาหาร, การทำเบิกเงินทดลองจ่าย (IOU), การทำเคลียร์เงินทดลองจ่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
-การจัดเตรียมห้องประชุมสำหรับทีม
-การนัดจองคิวของ Business Manager
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2553 ถึง ตุลาคม 2558
 บริษัท :  บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  77/189-190 อ.สินสาธรทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร คลองสาน กทม 10600
 ตำแหน่ง :  Operator & Receptionist
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อในองค์กร
ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร และบุคคลากรภายในองค์กร
รับสายโทรศัพท์ -โอนสายไปยังหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
งานธุรการ (รับวางบิล) รับเอกสารเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทางแผนกบัญชี
ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ดูแลเรื่องเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากแผนกบุคคล และแผนกอื่นๆ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com