JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   28 เมษายน 2526 อายุ 37 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/ส่งเสริม/สนับสนุน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Sale coordinator , ธุรการ , ฝ่ายขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  28,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การจัดการทั่วไป
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.75
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  บริษัทวีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  726-728 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกบริการและซ่อมบำรุง
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  วางแผนการทำงานประจำเดือน – ปี ให้แก่ช่าง, จัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนก, รับแจ้งงานซ่อมจากลูกค้าและงานแจ้งซ่อมภายในองค์กร, ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้น-ประสานงานนัดหมายวันติดตั้งเครื่อง
เปิดใบรับงานบริการ,จัดคิวช่างเข้าหน้างาน, เปิดใบคำสั่งขาย, เปิด PR สั่งซื้ออะไหล่
และอุปกรณ์ให้แก่ช่าง, ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์,ควบคุม-เช็คสต๊อกอะไหล่
จัดเก็บบันทึกประวัติลูกค้า – ประวัติการซ่อมเครื่อง,
คีย์ข้อมูลการลางาน, บันทึกการลงเวลาการทำงาน, และการขอ OT ของแผนกช่าง ฯลฯ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภพันธ์ 2548 ถึง ตุลาคม 2559
 บริษัท :  บริษัทเอ็มทีที. ซิสเต็มกรุ๊ป จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  29 ซอยสุขสวัสดิ์ 37 แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎรรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าธุรการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ, เปิด INV. ใช้โปรแกรม Express,
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน-
ภายนอก, จัดทำสรุปงบประมาณประจำปี, รับเช็ค-วางบิล, เช็คสต๊อกประจำปี ฯลฯ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  54  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  47  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com