JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   11 พฤษภาคม 2535 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   154 Cm. น้ำหนัก 44 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/ส่งเสริม/สนับสนุน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  17,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2557
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  มนุษยศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.23
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2562 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  Reception and admin
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัท และรับสาย – โอนสายโทรศัพท์ให้ทุกแผนก
- บริหารจัดการงานส่ง – รับเอกสาร Messenger งานเข้าเช็คธนาคาร ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
- ทำใบสำคัญจ่าย ส่งฝ่ายบัญชี (เฉพาะค่าใช้จ่ายของฝ่าย) และสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆใน Excel
- บริหารจัดการเงินสดย่อย ทำเบิกเงินสดย่อยกับฝ่ายบัญชี (ค่าไปรษณีย์ ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันคนขับรถส่วนกลาง,
ค่าคูปองน้ำดื่ม และอื่นๆ)
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ชำระค่าใช้จ่าย และจัดทำ Inventory
ใน Excel ทุกเดือน
- รับวางบิล และจ่ายเช็คกับ Supplier
- ดูแลตรวจสอบการปฎิบัติงานของแม่บ้านสำนักงาน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน
- จองห้องประชุม ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุมทั้งหมด
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัท ใน Email และ บอร์ดประชาสัมพันธ์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2559 ถึง กันยายน 2561
 บริษัท :  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายพื้นที่เช่า
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที่, จัดหาบริษัทรับทำสื่อโฆษณาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโครงการ
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการ และผู้เช่าพื้นที่ภายในโครงการ ฯลฯ
- ทำ Memo ขออนุมัติผู้บริหาร
- เปิด PR ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง (หลังจาก Memo ได้รับการอนุมัติแล้ว) และประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อต่อไป
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น เรื่องภาษีโรงเรือน . เรื่องเทศบาลเก็บขยะ เรื่องสายตรวจเทศกิจ ตำรวจ ฯลฯ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ทางโครงการต้องจ่ายให้หน่วยงานราชการเป็นประจำทุกเดือน
- ประสานงานเรื่องการวางบิล และรับเช็ค กับ Supplier
- เป็นคนกลางประสานงานเรื่องทำสัญญาจัดจ้างระหว่าง Supplier และฝ่ายกฎหมายของบริษัท
ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าที่สนใจเช่าพื้นที่ของบริษัท
- รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เช่า และประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมร้านค้าของผู้เช่า
- ทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนใน Excel
- จัดทำสรุปงบประมาณของฝ่ายพื้นที่เช่า ทั้งงบประมาณที่ใช้ไป และงบประมาณที่คาดว่าต้องการเพิ่ม (แบบประมาณการ) ส่งหัวหน้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มิถุนายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2559
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000
ลักษณะงานที่ทำ
- โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่กำหนด และให้ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ คอฟฟี่ เวิลด์เบื้องต้น หากลูกค้าสนใจ จึงทำการนัดหมายลูกค้ากับ
- เซลล์เพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจอย่างละเอียดและตกลงเซ็นสัญญาประกอบธุรกิจ
- ประสานงานติดตามเอกสารจากลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อทำการโปรโมทธุรกิจแฟรนไชส์คอฟฟี่ เวิลด์ ลงนิตยสาร เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมิเดียต่างๆ
- อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมแฟรนไชส์คอฟฟี่ เวิลด์ ใน Line@ และ Facebook Fan page
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2557 ถึง สิงหาคม 2557
 สถาบัน :   บริษัท Superior@paragon
 หลักสูตร :   intership
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  27  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com