JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   21 สิงหาคม 2538 อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :   167 Cm. น้ำหนัก 70 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/ส่งเสริม/สนับสนุน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  งานธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , ประสานงานขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  18,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2560
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การจัดการทั่วไป
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.56
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ตุลาคม 2563
 บริษัท :  บริษัท วอทเดอะฟิช จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  85 ถนนเลียบคลอง ร.6 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 ตำแหน่ง :  ฝ่ายบุคคล
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บันทึกการขาดลามาสายของพนักงาน ดูแลจัดเก็บเอกสารของบริษัท ประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายระหว่างสาขา
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2562 ถึง มกราคม 2563
 บริษัท :  บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  99/1 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 ตำแหน่ง :  Salessupport
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ประสานงานขาย จัดทำใบเสนอราคา ทำสัญญาการซื้อขาย และเอกสารต่างตามที่ได้รับมอบหมาย
ล็อคราคาสินค้า ประสานงานระหว่างเซล์กับลูกค้า
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com