JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   อิสลาม
 วันเกิด :   26 มีนาคม 2528 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. พนักงานขาย 2. พนักงานการตลาด 3. เลขานุการ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การตลาด
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  -
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนโพลีเทคนิคพาณิชย์กรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.83
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2562 ถึง 2563
 บริษัท :  บ.เอ็มพาวเวอริ่ง อินโนเวชั่น จ.ก.
 ประเภทธุรกิจ :  เป็นบริษัทรับผลิต (OEM/ODM)เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ความงาม ,อาหารเสริม
 ที่อยู่บริษัท :  267/20 ซ.สาธุประดิษฐ์ 15 (แยก 12), ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
 ตำแหน่ง :  Online Community Manager /Sale OEM (Skin care,Makeup)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ฝ่ายการตลาด (GHC)
1.ดูแลภาพรวม จัดทำแผนงานการนำเสนอข้อมูล เนื้อหา บทความ บนช่องทางออนไลน์
2. บริหารแผนการนำเสนอข้อมูล ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นสินค้า
3. จัดกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ (แคมเปญต่างๆ)
4. นำเสนอจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดการเติบโตในช่องทางต่างๆ ทำงานร่วมกับการตลาด/การขาย
5. บริหารและควบคุมบทความรีวิวสินค้า ในการนำเสนอข้อมูลสินค้าในช่องทาง online เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าของร้านค้า online
6. วิเคราะห์ข้อมูลและให้ Feedback เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
7. รับผิดชอบตอบข้อสักถาม ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลงานขายกับลูกค้าที่ติดต่อทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
8. เก็บข้อมูล สถิติ ติดตามผลงานความคืบหน้าและจัดทำรายงานสรุป
9. รวบรวมข้อมูล Data Base

ฝ่ายขาย (EMI) OEM
1.วางแผนการขายในแต่ละเดือน
2.เยี่ยมลูกค้าเก่า ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้ารายสำคัญ ตลอดจนสำรวจตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
3.ประเมินศักยภาพของลูกค้าทั้งเก่า และใหม่
4.ติดต่อเสนอขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัท
5.จัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า
6.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย และจัดทำเอกสารการขายให้แก่ลูกค้า
7.ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า
8.แก้ไขปัญหา และสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้
9.ติดตามการส่งมอบให้ลูกค้า ติดตามความพึงพอใจหลังการส่งสินค้า
10.สรุปยอดขาย พร้อมรายงานปัญหา แนวทางในการเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์
11.ทำยอดขายตามเป้าที่บริษัทมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2561 ถึง มีนาคม 2562
 บริษัท :  บ.เทเลอินโฟมีเดีย จ.ก. (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารวานิช2 ชั้น 28 ห้อง 2803,2804 เลขที่ 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม
 ตำแหน่ง :  Online Marketing Telesale
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  แนะนำสินค้า รายละเอียดสินค้า ทั้ง inbound , outbound รักษายอดขายต่อเดือน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561
บ.ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จ.ก.
202 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10600
ตำแหน่ง Telesale
เงินเดือน 13,000 บาท + Commission
หน้าที่รับผิดชอบ
แนะนำสินค้า รายละเอียดสินค้า ทั้ง inbound , outbound รักษายอดขายต่อเดือน.
........................
สิงหาคม 2559 - สิงหาคม 2560
บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด
98/8-9 ม.3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง Telesale
เงินเดือน 12,000 บาท + Commission
หน้าที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์เสนอขายประกันภัยรถยนต์
.......................
พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2559
บริษัท เอซีซี ออล จำกัด
8/28 ม.3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง พนักงานขาย
เงินเดือน 15000+น้ำมัน+commission
หน้าที่รับผิดชอบ
ขายประตู HDF ที่ใช้ภายใน สำหรับโครงการบ้าน , โครงการคอนโด
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - ทักษะการสื่อสารที่ดี
- Microsoft Office ดีมาก
- Illustrator
- Photoshop
- ตัดต่อ VDO พอใช้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2563
TRW Digital – Marketing
หลักสูตร Facebook Ads.
กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2563
A Better Content
หลักสูตร Content Marketing
มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2562
บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001-2018
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 พ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com