JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   26 ธันวาคม 2540 อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   165 Cm. น้ำหนัก 53 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. พนักงานขายสารเคมี/พนักงานขายฝ่ายเทคนิค/Techical Support Specialist 2. นักวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง/QC/QA/Product Evaluation 3. การตลาด
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  17,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.02
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2563 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท คอสิคอล แลบอราทอรีส์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  รผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 ที่อยู่บริษัท :  28/30 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 ตำแหน่ง :  Sale and Marketing
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง
2.ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
3.รักษายอดการขายให้บรรลุเป้าหมาย
4.หาtrends ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่
5.ปรับกลยุทธ์การขายให้สามารถแข่งขันกับคู่แข็งได้
6.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์
7.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการคิดเรทราคาขายตามท้องตลาด และโปรโมชั่น
8. คิดกลยุทธ์การตลาด ในการสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาดและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่วางไว้
9.จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และติดตามงานกับ อย.เพื่อให้ได้รับเลขทะเบียนและเอกสารต่างๆ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
 บริษัท :  บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  สำนักงาน 100/105-108 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 31 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1
 ตำแหน่ง :  นักวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  เตรียมผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และคิดจุดขายของผลิตภัณฑ์
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   พฤษภาคม 2562 - กรกฎาคม 2562
บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
888 ม.1 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ตำแหน่ง พนักงานเชียร์สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน

หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่ : เชียร์ขายสินค้า แบรนด์ Me - O, SmartHeart, Luvcare และสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ กระตุ้นยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขายที่ทางบริษัทกำหนด
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  60  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  60  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - มีความสามารถในการพูดการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจ
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในคอมพิวเตอร์
- สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
- กระตือรือร้น รับแรงกดดันได้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอรูปแบบปากเปล่า ของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ ของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3. ดำรงตำแหน่งธุรกิจสัมพันธ์ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร

National Research Council Of Thailand
หลักสูตร ONLINE RESEARCH ETHICS TRAINING
DR.ALICE GROUP CO.,LTD
หลักสูตร GMP CERTIFICATION EXPERIENCE
TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักสูตร HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
L’Oréal LUXE THAILAND
หลักสูตร PRODUCT DEVELOPMENT BASED ON MARKET
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่มืออาชีพ Communication And Leadership skill
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 16 ก.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com