JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   10 มีนาคม 2536 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 58 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. Business development 2. Assistant Sales Manager 3. Marketing
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  เกษมบัณฑิต
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การตลาด
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.9
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  นวมินชูทราทิศ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.30
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2562 ถึง 2563
 บริษัท :  Blue Mobile International Co.,Ltd
 ประเภทธุรกิจ :  BluePay is online payment platform company, established in 2016. To match up with digital society, our purpose and vision are services and Mobile Payment Platform development. Company allowed to operate business following the law and regulations of Thaila
 ที่อยู่บริษัท :  Empire tower,S Sathorn Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120
 ตำแหน่ง :  Senior Business Development
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ออกไปพบลูกค้าตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ในกรุงเทพและปริมณฑล ตามได้รับมอบหมาย, เสนอขอตั้งตู้Vending Machineในโรงงาน และประเมินพื้นที่จุดติดตั้ง พร้อมวิเคราะห์โรงงานนั้นๆ ในส่วนพนักงานและสวัสดิการของโรงงาน ตามสัดส่วนของพื้นที่ ,ทำการประสานงานภายในทีมหลังบ้าน , และจัดทำ MOUกับบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า ,จัดทำยอดให้ถึงเป้าหมายวางแผนงานการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าที่ต้องการ
Visited the customers in order to maintain
Good relationship.
ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางการสวัสดิการ, หาช่องทาง
ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลดงานของแผนกบุคคลให้รวดเร็วขึ้น
Weekly summary report and solutions and menstrual problems to MD, Review Performane Team.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2562
 บริษัท :  ManPower
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  คลองเตย
 ตำแหน่ง :  Business development
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  วางแผนสร้างตลาดและพัฒนาธุรกิจในประเทศและชายแดน , หาทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับองค์การ ,ติดต่อประสานงานทางพันธมิตรของธุรกิจนั้น เพื่อร่วมลงทุนในตลาด, จัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลง , ดูแลการตลาดและการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเลียม , ประสานงานกับทีมอื่นๆและกรมพลังงาน และ งานเกี่ยวข้องเอกสารราชการ ,ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ , วิเคราะห์ และ ประเมินหน้างาน สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ , ทำเอกสารเพื่อนำเสนอรายงานทางบริษัทและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ตุลาคม 2557 - สิงหาคม 2559
ซีเทค คอนซอลแทนต์
สุขุมวิท 101
ตำแหน่ง Assistant Sales Manager
เงินเดือน 32000
หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ติดต่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัท ให้แก่ลูกค้า 3.สร้างยอดขายใหม่ๆ และเพิ่มยอดขาย และขยายตลาด 4.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด5.รักษายอดขาย และเพิ่มยอดขาย แก่ลูกค้าปัจจุบัน 6.ให้คำแนะนำที่ดี และถูกต้องแก่ลูกค้า 7.นับสินค้า ทำสต๊อก
8.เก็บบิล-วางบิล 9.ทำเอกสารการสั่งซื้อ-ขาย 10.เจราจาต่อรอง11.บริการดูแลลูกค้า12.บริหารทีม วางแผนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์13.ประเมินหน้างาน14.สร้างภาพลักษณ์องค์กร15.สำรวจตลาด สินค้าราคา/คู่แข่ง16.จัดทำกิจกรรมCRM,CSR17.จัดสรรหางานและต่อรองSupplier18. จัดทำระบบคุณภาพISO 9001
............................
มิถุนายน 2556 - ตุลาคม 2557
NPV equipment
วงเวียนใหญ๋
ตำแหน่ง Sales Engineer
เงินเดือน 20000
หน้าที่รับผิดชอบ
-วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
-ติดต่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า
-สร้างยอดขายใหม่ๆ และเพิ่มยอดขาย และขยายตลาด
-ดูแลลูกค้า และออกเยี่ยมพบลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธภาพที่ดี
-รักษายอดขาย และเพิ่มยอดขาย แก่ลูกค้าปัจจุบัน
-ให้คำแนะนำที่ดี และถูกต้องแก่ลูกค้า
-นับสินค้า ทำสต๊อก -เก็บบิล-วางบิล
-ทำเอกสารการสั่งซื้อ-ขาย
........................
สิงหาคม 2555 - มิถุนายน 2556
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สีลม
ตำแหน่ง Tele Sale
เงินเดือน 17000
หน้าที่รับผิดชอบ
ปล่อยสินเชื่อตามที่ลูกค้าต้องการ และ วิเคราะห์สภาพการเงิน วิเคราะห์ตามเงื่อนไขของหลักธนาคาร ออกไปรับเอกสาร เจรจา พบเยี่ยมลูกค้า
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษา จีนกลาง :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - MS Word
- MS Excel
- MS Power Point
- Internet
- MS Office
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 9 ก.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com